Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:377 · Visa fulltext
Lag (1979:377) om registrering av båtar
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1978/79:98, LU 1978/79:20, rskr 1978/79:340
Ändring, SFS 1987:774
Rubrik: Lag (1987:774) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1, 4, 7-9 §§, övergångsbest.
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:121, KrU 1986/87:22, rskr 1986/87:347
Ändring, SFS 1988:442
Rubrik: Lag (1988:442) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Ändring, SFS 1990:1074
Rubrik: Lag (1990:1074) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:22, 1990/91:LU10, rskr 1990/91:33
Ändring, SFS 1991:309
Rubrik: Lag (1991:309) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1655
Rubrik: Lag (1992:1655) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 7, 8, 9 §§; ny 5 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:102, bet. 1992/93:TU10, rskr 1992/93:108
Ändring, SFS 1994:1021
Rubrik: Lag (1994:1021) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1021
Ändring, SFS 1997:267
Rubrik: Lag (1997:267) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 4, 5, 7 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:130, bet. 1996/97:LU16, rskr. 1996/97:243
Ändring, SFS 2001:379
Rubrik: Lag (2001:379) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 5 a, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 10 §, övergångsbest.; nya 14 a, 14 b §§
Ikraft: 2001-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223
Ändring, SFS 2014:613
Rubrik: Lag (2014:613) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2017:1055
Rubrik: Lag (2017:1055) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 4 §
Ikraft: 2018-02-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:205, bet. 2017/18:TU3, rskr. 2017/18:25
Ändring, SFS 2018:788
Rubrik: Lag (2018:788) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327