Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:293 · Visa fulltext
Förordning (1979:293) om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt
Departement: Finansdepartementet S1
Ändring, SFS 1984:408
Rubrik: Förordning (1984:408) om ändring i förordningen (1979:293) om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1, 3 §§; omtryck
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 2006:1355
Rubrik: Förordning (2006:1355) om ändring i förordningen (1979:293) om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007-01-01