Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:286 · Visa fulltext
Förordning (1979:286) om användning av djur för vetenskapligt ändamål m.m.
Departement: Jordbruksdepartementet
Upphävd: 1988-07-01
Ändring, SFS 1982:554
Rubrik: Förordning (1982:554) om ändring i förordningen (1979:286) om användning av djur för vetenskapligt ända- mål m.m.
Omfattning: nuvarande 4-13 §§ betecknas 16-25 §§; ändr. 1-3, 19, 24 §§; rubr. närmast före 4, 7, 12 §§ sätts närmast före 16, 19, 24 §§; nya 4-15 §§, rubr. närmast före 1, 3, 6, 12, 14 §§; omtryck
Ändring, SFS 1983:628
Rubrik: Förordning (1983:628) om ändring i förordningen (1979:286) om användning av djur för vetenskapligt än- damål m.m.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1986:794
Rubrik: Förordning (1986:794) om ändring i förordningen (1979:286) om användning av djur för vetenskapligt ändamål m.m.
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 7 §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:180
Rubrik: Förordning (1987:180) om ändring i förordningen (1979:286) om användning av djur för vetenskapligt ändamål m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1988:539
Omfattning: upph.