Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:1184 · Visa fulltext
Lag (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1980-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1978/79:159, AU 1979/80:7, rskr 1979/80:70
Ändring, SFS 1982:93
Rubrik: Lag (1982:93) om ändring i lagen (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1982-04-01
Förarbeten: Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153