Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:1184 · Visa fulltext
Lag (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1980-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1978/79:159, AU 1979/80:7, rskr 1979/80:70
Ändring, SFS 1982:93
Rubrik: Lag (1982:93) om ändring i lagen (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1982-04-01
Förarbeten: Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 2022:840
Rubrik: Lag (2022:840) om ändring i lagen (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2022-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365