Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:599 · Visa fulltext
Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1977/78:142, LU 1977/78:30, rskr 1977/78:372
Ändring, SFS 1978:869
Rubrik: Lag (1978:869) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
Omfattning: ändr. övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1978/79:64, LU 1978/79:8, rskr 1978/79:93
Ändring, SFS 1981:802
Rubrik: Lag (1981:802) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
Omfattning: ändr. 10-12, 14-18 §§, övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1988:395
Rubrik: Lag (1988:395) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
Omfattning: ändr. 9, 12 §§
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:152, LU 1987/88:34, rskr 1987/88:309
Ändring, SFS 1992:835
Rubrik: Lag (1992:835) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:83, 1991/92:LU28, rskr 1991/92:319
Ändring, SFS 1995:304
Rubrik: Lag (1995:304) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
Omfattning: upph. 14 §; ändr. 12, 16, 18 §§
Ikraft: 1996-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Ändring, SFS 2006:693
Rubrik: Lag (2006:693) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2010:1847
Rubrik: Lag (2010:1847) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80
Ändring, SFS 2012:67
Rubrik: Lag (2012:67) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
Omfattning: ändr. 10, 11, 12, 15, 16, 18 §§
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:28, bet. 2011/12:CU8, rskr. 2011/12:126
Ändring, SFS 2015:866
Rubrik: Lag (2015:866) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28
Ändring, SFS 2015:875
Rubrik: Förordning (2015:875) om ikraftträdande av lagen (2015:866) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
Omfattning: ikrafttr. av 2015:866
Ändring, SFS 2016:564
Rubrik: Lag (2016:564) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253