Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:594 · Visa fulltext
Terrängkörningsförordning (1978:594)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1979-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:320
Rubrik: Förordning (1989:320) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:128, 1988/89:JoU19, rskr 1988/89:290
Ändring, SFS 1991:1103
Rubrik: Förordning (1991:1103) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 5, 10 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1991-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:37
Rubrik: Förordning (1993:37) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:32, bet. 1992/93:BoU8, rskr. 1992/93:115
Ändring, SFS 1994:678
Rubrik: Förordning (1994:678) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:147
Rubrik: Förordning (1995:147) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:209
Rubrik: Förordning (1995:209) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1254
Rubrik: Förordning (1996:1254) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1997:713
Rubrik: Förordning (1997:713) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: upph. rubr, närmast före 2 §; nuvarande 2, 3, 4, 5 a, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§ betecknas 4, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 3, 5 §§ sätts närmast före 6, 18 §§; ändr. 1, de nya 4, 6, 7, 23 §§, bil. 1-12; nya 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 §§, rubr. närmast före den nya 4 §, 8, 12, 17, 22 §§; omtryck
Ikraft: 1997-11-01
Ändring, SFS 1997:964
Rubrik: Förordning (1997:964) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1997:713
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:1172
Rubrik: Förordning (1998:1172) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1288
Rubrik: Förordning (1998:1288) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 9, 14, 17, 21, 23 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1316
Rubrik: Förordning (1998:1316) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1999-10-01
Ändring, SFS 1999:765
Rubrik: Förordning (1999:765) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1999-11-01
Ändring, SFS 2002:929
Rubrik: Förordning (2002:929) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:792
Rubrik: Förordning (2003:792) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 1, 18 §§
Ikraft: 2003-04-01
Ändring, SFS 2007:95
Rubrik: Förordning (2007:95) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 9 §; ny 21 a §
Ikraft: 2007-06-01
Ändring, SFS 2012:650
Rubrik: Förordning (2012:650) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ny 21 b §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2014:1237
Rubrik: Förordning (2014:1237) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 13, 17 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:1043
Rubrik: Förordning (2017:1043) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 21 b §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:33
Rubrik: Förordning (2018:33) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: upph. 21 b §; ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 2018-02-08
Ändring, SFS 2018:552
Rubrik: Förordning (2018:552) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 15, 16 §§; ny 21 b §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:940
Rubrik: Förordning (2018:940) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1609
Rubrik: Förordning (2018:1609) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 15, 16, 24 §§
Ikraft: 2018-11-19
Ändring, SFS 2023:662
Rubrik: Förordning (2023:662) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2024-01-01