Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:592 · Visa fulltext
Förordning (1978:592) om vissa medbestämmandeformer för arbetstagare hos de allmänna försäkringskassorna
Departement: Finansdepartementet PP
Upphävd: 2005-01-01
Ändring, SFS 1978:828
Rubrik: Förordning (1978:828) om ändring i förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst
Omfattning: ändr. 5, 18 §§
Ändring, SFS 1979:21
Rubrik: Förordning (1979:21) om ändring i förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 5, 7, 12, 13 §§; omtryck
Ändring, SFS 1980:542
Rubrik: Förordning (1980:542) om ändring i förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1982:373
Rubrik: Förordning (1982:373) om ändring i förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 5-7, 10, 12-14, 18 §§; omtryck
Ändring, SFS 1982:1078
Rubrik: Förordning (1982:1078) om ändring i förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m.
Omfattning: ändr. 1, 5-7, 10, 12-14 §§; omtryck
Ändring, SFS 1989:209
Rubrik: Förordning (1989:209) om ändring i förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m.
Omfattning: ändr. 3, 5, 18 §§
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1992:335
Rubrik: Förordning (1992:335) om ändring i förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:774
Rubrik: Förordning (1992:774) om ändring i förordningen (1992:335) om ändring i förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m.
Omfattning: ändr. 3 § i 1992:335
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:1158
Rubrik: Förordning (1992:1158) om ändring i förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:77, bet. 1992/93:FöU5, rskr 1992/93:67
Ändring, SFS 1993:277
Rubrik: Förordning (1993:277) om ändring i förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1995:432
Rubrik: Förordning (1995:432) om ändring i förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:1324
Rubrik: Förordning (1995:1324) om ändring i förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1998:1428
Rubrik: Förordning (1998:1428) om ändring i förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m.
Omfattning: upph. 10, 18 §§, rubr. närmast före 18 §; ändr, författningsrubr., 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§; omtryck
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2004:922
Rubrik: Förordning (2004:922) om upphävande av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer för arbetstagare hos de allmänna försäkringskassorna
Omfattning: upph.