Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:520 · Visa fulltext
Familjebidragslag (1978:520)
Departement: Försvarsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1977/78:127, FöU 1977/78:26, rskr 1977/78:353
Upphävd: 1992-01-01
Ändring, SFS 1979:400
Rubrik: Lag (1979:400) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 9 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:100 (bil.7 s. 81), FöU 1978/79:23, rskr 1978/79:327
Ändring, SFS 1980:328
Rubrik: Lag (1980:328) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 9 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:100 (bil. 7 s. 354), FöU 1979/80:13, rskr 1979/80:316
Ändring, SFS 1981:39
Rubrik: Lag (1981:39) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 25 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:417
Rubrik: Lag (1981:417) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:117, UU 1980/81:23, rskr 1980/81:271
Ändring, SFS 1981:419
Rubrik: Lag (1981:419) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 9, 21 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:100 (bil. 7 s. 256), FöU 1980/81:19, rskr 1980/81:291
Ändring, SFS 1982:469
Rubrik: Lag (1982:469) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 12, 19-21, 23 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:102 (bil. 2 s.156), FöU 1981/82:18, rskr 1981/82:374
Ändring, SFS 1983:329
Rubrik: Lag (1983:329) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: utgår rubr. närmast före 18 §; nuvarande 17 § betecknas 18 §, nuvarande 18 § betecknas 17 §; ändr. 2, 9, 10, nya 17, 19, 21, 25, 28, 39, 42 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:115, FöU 1982/83:11, rskr 1982/83:291
Ändring, SFS 1984:207
Rubrik: Lag (1984:207) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:100 (bil. 6 s. 55), FöU 1983/84:15, rskr 1983/84:219
Ändring, SFS 1984:276
Rubrik: Lag (1984:276) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:114, FöU 1983/84:16, rskr 1983/84:287
Ändring, SFS 1985:72
Rubrik: Lag (1985:72) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 9, 17 §§
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:100 (bil. 6 s. 72), FöU 1984/85:7, rskr 1984/85:131
Ändring, SFS 1986:112
Rubrik: Lag (1986:112) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 9, 10, 17, 21 §§
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:100 (bil. 6 s.48), FöU 1985/86:5, rskr 1985/86:117
Ändring, SFS 1986:704
Rubrik: Lag (1986:704) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:134, FöU 1985/86:10, rskr 1985/86:281
Ändring, SFS 1986:1180
Rubrik: Lag (1986:1180) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:482
Rubrik: Lag (1987:482) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:95 (bil.1 s.78), FöU 1986/87:11, rskr 1986/87:310
Ändring, SFS 1988:86
Rubrik: Lag (1988:86) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:100 (bil.6 s.48), FöU 1987/88:5, rskr 1987/88:127
Ändring, SFS 1988:142
Rubrik: Lag (1988:142) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:59, LU 1987/88:15, rskr 1987/88:140
Ändring, SFS 1989:401
Rubrik: Lag (1989:401) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:80, 1988/89:FöU14, rskr 1988/89:294
Ändring, SFS 1990:224
Rubrik: Lag (1990:224) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:100 (bil.6), 1989/90:FöU7, rskr 1989/90:226
Ändring, SFS 1990:419
Rubrik: Lag (1990:419) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:136, 1989/90:FöU9, rskr 1989/90:295
Ändring, SFS 1991:462
Rubrik: Lag (1991:462) om upphävande av familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1990/91:102, 1990/91:FöU8, rskr 1990/91:285
Ändring, SFS 1991:519
Rubrik: Lag (1991:519) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 27, 35 §§
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320