Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:520 · Visa fulltext
Familjebidragslag (1978:520)
Departement: Försvarsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1977/78:127, FöU 1977/78:26, rskr 1977/78:353
Upphävd: 1992-01-01
Ändring, SFS 1979:400
Rubrik: Lag (1979:400) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 9 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:100 (bil.7 s. 81), FöU 1978/79:23, rskr 1978/79:327
Ändring, SFS 1980:328
Rubrik: Lag (1980:328) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 9 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:100 (bil. 7 s. 354), FöU 1979/80:13, rskr 1979/80:316
Ändring, SFS 1981:39
Rubrik: Lag (1981:39) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 25 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:417
Rubrik: Lag (1981:417) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:117, UU 1980/81:23, rskr 1980/81:271
Ändring, SFS 1981:419
Rubrik: Lag (1981:419) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 9, 21 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:100 (bil. 7 s. 256), FöU 1980/81:19, rskr 1980/81:291
Ändring, SFS 1982:469
Rubrik: Lag (1982:469) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 12, 19-21, 23 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:102 (bil. 2 s.156), FöU 1981/82:18, rskr 1981/82:374
Ändring, SFS 1983:329
Rubrik: Lag (1983:329) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: utgår rubr. närmast före 18 §; nuvarande 17 § betecknas 18 §, nuvarande 18 § betecknas 17 §; ändr. 2, 9, 10, nya 17, 19, 21, 25, 28, 39, 42 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:115, FöU 1982/83:11, rskr 1982/83:291
Ändring, SFS 1984:207
Rubrik: Lag (1984:207) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:100 (bil. 6 s. 55), FöU 1983/84:15, rskr 1983/84:219
Ändring, SFS 1984:276
Rubrik: Lag (1984:276) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:114, FöU 1983/84:16, rskr 1983/84:287
Ändring, SFS 1985:72
Rubrik: Lag (1985:72) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 9, 17 §§
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:100 (bil. 6 s. 72), FöU 1984/85:7, rskr 1984/85:131
Ändring, SFS 1986:112
Rubrik: Lag (1986:112) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 9, 10, 17, 21 §§
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:100 (bil. 6 s.48), FöU 1985/86:5, rskr 1985/86:117
Ändring, SFS 1986:704
Rubrik: Lag (1986:704) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:134, FöU 1985/86:10, rskr 1985/86:281
Ändring, SFS 1986:1180
Rubrik: Lag (1986:1180) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:482
Rubrik: Lag (1987:482) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:95 (bil.1 s.78), FöU 1986/87:11, rskr 1986/87:310
Ändring, SFS 1988:86
Rubrik: Lag (1988:86) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:100 (bil.6 s.48), FöU 1987/88:5, rskr 1987/88:127
Ändring, SFS 1988:142
Rubrik: Lag (1988:142) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:59, LU 1987/88:15, rskr 1987/88:140
Ändring, SFS 1989:401
Rubrik: Lag (1989:401) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:80, 1988/89:FöU14, rskr 1988/89:294
Ändring, SFS 1990:224
Rubrik: Lag (1990:224) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:100 (bil.6), 1989/90:FöU7, rskr 1989/90:226
Ändring, SFS 1990:419
Rubrik: Lag (1990:419) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:136, 1989/90:FöU9, rskr 1989/90:295
Ändring, SFS 1991:462
Rubrik: Lag (1991:462) om upphävande av familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1990/91:102, 1990/91:FöU8, rskr 1990/91:285
Ändring, SFS 1991:519
Rubrik: Lag (1991:519) om ändring i familjebidragslagen (1978:520)
Omfattning: ändr. 27, 35 §§
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320