Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:507 · Visa fulltext
Förordning (1978:507) om industrigarantilån m.m.
Departement: Industridepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:40, bil. 1, NU 1977/78:34, rskr 1977/78:110
Upphävd: 1987-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1980:472
Rubrik: Förordning (1980:472) om ändring i förordningen (1978:507) om industrigarantilån
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 15-17, 19-26 §§; nya 15 a §, rubr. närmast före nya 15 a §; omtryck
Förarbeten: Jfr prop. 1979/80:100 bil. 17, NU 1979/80:43, rskr 1979/80:395
Ändring, SFS 1981:662
Rubrik: Förordning (1981:662) om ändring i förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3, 7, 8, 16, 25 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:130, NU 1980/81:64, rskr 1980/81:425
Ändring, SFS 1982:681
Rubrik: Förordning (1982:681) om ändring i förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m.
Omfattning: ändr. 1, 11-14, 15 a, 24-26 §§
Ändring, SFS 1983:128
Rubrik: Förordning (1983:128) om ändring i förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1983-04-12
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:118, bil. 3 mom. 2, SoU 1981/82:49, rskr 1981/82:420
Ändring, SFS 1983:638
Rubrik: Förordning (1983:638) om ändring i förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m.
Omfattning: ändr. 1, 15 a, 16 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:113, NU 1982/83:39, rskr 1982/83:376
Ändring, SFS 1985:651
Rubrik: Förordning (1985:651) om ändring i förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m.
Omfattning: ändr. 1, 7, 8, 11, 21, 22, 26 §§; omtryck
Ikraft: 1985-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 1987:424
Rubrik: Förordning (1987:424) om upphävande av förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m.
Omfattning: upph.
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:74, NU 1986/87:30, rskr 1986/87:271
Ändring, SFS 1988:770
Rubrik: Förordning (1988:770) om ändring i förordningen (1987:424) om upphävande av förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m.
Omfattning: ändr. 1987:424
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1989:82
Rubrik: Förordning (1989:82) om ändring i förordningen (1987:424) om upphävande av förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m.
Omfattning: ändr. 1987:424
Ikraft: 1989-04-15