Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:507 · Visa fulltext
Förordning (1978:507) om industrigarantilån m.m.
Departement: Industridepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:40, bil. 1, NU 1977/78:34, rskr 1977/78:110
Upphävd: 1987-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1980:472
Rubrik: Förordning (1980:472) om ändring i förordningen (1978:507) om industrigarantilån
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 15-17, 19-26 §§; nya 15 a §, rubr. närmast före nya 15 a §; omtryck
Förarbeten: Jfr prop. 1979/80:100 bil. 17, NU 1979/80:43, rskr 1979/80:395
Ändring, SFS 1981:662
Rubrik: Förordning (1981:662) om ändring i förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3, 7, 8, 16, 25 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:130, NU 1980/81:64, rskr 1980/81:425
Ändring, SFS 1982:681
Rubrik: Förordning (1982:681) om ändring i förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m.
Omfattning: ändr. 1, 11-14, 15 a, 24-26 §§
Ändring, SFS 1983:128
Rubrik: Förordning (1983:128) om ändring i förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1983-04-12
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:118, bil. 3 mom. 2, SoU 1981/82:49, rskr 1981/82:420
Ändring, SFS 1983:638
Rubrik: Förordning (1983:638) om ändring i förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m.
Omfattning: ändr. 1, 15 a, 16 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:113, NU 1982/83:39, rskr 1982/83:376
Ändring, SFS 1985:651
Rubrik: Förordning (1985:651) om ändring i förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m.
Omfattning: ändr. 1, 7, 8, 11, 21, 22, 26 §§; omtryck
Ikraft: 1985-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 1987:424
Rubrik: Förordning (1987:424) om upphävande av förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m.
Omfattning: upph.
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:74, NU 1986/87:30, rskr 1986/87:271
Ändring, SFS 1988:770
Rubrik: Förordning (1988:770) om ändring i förordningen (1987:424) om upphävande av förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m.
Omfattning: ändr. 1987:424
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1989:82
Rubrik: Förordning (1989:82) om ändring i förordningen (1987:424) om upphävande av förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m.
Omfattning: ändr. 1987:424
Ikraft: 1989-04-15