Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:428 · Visa fulltext
Lag (1978:428) om aktiesparfonder
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: Prop. 1977/78:165, FiU 1977/78:37, rskr 1977/78:346
Upphävd: 1991-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1980:1001
Rubrik: Lag (1980:1001) om ändring i lagen (1978:428) om aktiesparfonder
Omfattning: ändr. 1 §; nya 9-12 §§, rubr. närmast före nya 9 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:45, FiU 1980/81:12, rskr 1980/81:74
Ändring, SFS 1982:545
Rubrik: Lag (1982:545) om ändring i lagen (1978:428) om aktiesparfonder
Omfattning: ändr. 3, 11 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:116, NU 1981/82:43, rskr 1981/82:433
Ändring, SFS 1983:892
Rubrik: Lag (1983:892) om ändring i lagen (1978:428) om aktiesparfonder
Omfattning: ändr. 2, 3, 10, 11 §§
Ikraft: 1984-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:30, FiU 1983/84:13, rskr 1983/84:32
Ändring, SFS 1990:1115
Omfattning: upph.