Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:304 · Visa fulltext
Hyresförhandlingslag (1978:304)
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Prop. 1977/78:175, CU 1977/78:32, rskr 1977/78:347
Ändring, SFS 1984:696
Rubrik: Lag (1984:696) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 2, 5, 22-25 §§
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:137, BoU 1983/84:29 rskr 1983/84:378
Ändring, SFS 1986:1178
Rubrik: Lag (1986:1178) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1991:624
Rubrik: Lag (1991:624) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:92, 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1994:816
Rubrik: Lag (1994:816) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 2, 3, 5, 6, 10, 20, 21, 25, 26 §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373
Ändring, SFS 1994:838
Rubrik: Lag (1994:838) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 31, 32 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:200, bet. 1993/94:JuU31, rskr. 1993/94:431
Ändring, SFS 1997:64
Rubrik: Lag (1997:64) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 3, 5, 10 §§; nya 3 a, 4 §§
Ikraft: 1997-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:30, bet. 1996/97:BoU5, rskr. 1996/97:143
Ändring, SFS 1997:403
Rubrik: Lag (1997:403) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:119, bet. 1996/97:SkU24, rskr. 1996/97:277
Ändring, SFS 2002:30
Rubrik: Lag (2002:30) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:41, bet. 2001/02:BoU3, rskr. 2001/02:143
Ändring, SFS 2002:98
Rubrik: Lag (2002:98) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2006:409
Rubrik: Lag (2006:409) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 9, 21, 25 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:80, bet. 2005/06:BoU10, rskr. 2005/06:252
Ändring, SFS 2010:810
Rubrik: Lag (2010:810) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:185, bet. 2009/10:CU24, rskr. 2009/10:374
Ändring, SFS 2019:524
Rubrik: Lag (2019:524) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2019-10-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:107, bet. 2018/19:CU17, rskr. 2018/19:264
Ändring, SFS 2019:535
Rubrik: Lag (2019:535) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 5, 21, 25 §§
Ikraft: 2019-10-02
Förarbeten: Prop. 2018/19:108, bet. 2018/19:CU18, rskr. 2018/19:266
Ändring, SFS 2019:1171
Rubrik: Lag (2019:1171) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ny 34 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:8, bet. 2019/20:CU4, rskr. 2019/20:50