Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:304 · Visa fulltext
Hyresförhandlingslag (1978:304)
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Prop. 1977/78:175, CU 1977/78:32, rskr 1977/78:347
Ändring, SFS 1984:696
Rubrik: Lag (1984:696) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 2, 5, 22-25 §§
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:137, BoU 1983/84:29 rskr 1983/84:378
Ändring, SFS 1986:1178
Rubrik: Lag (1986:1178) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1991:624
Rubrik: Lag (1991:624) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:92, 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1994:816
Rubrik: Lag (1994:816) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 2, 3, 5, 6, 10, 20, 21, 25, 26 §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373
Ändring, SFS 1994:838
Rubrik: Lag (1994:838) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 31, 32 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:200, bet. 1993/94:JuU31, rskr. 1993/94:431
Ändring, SFS 1997:64
Rubrik: Lag (1997:64) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 3, 5, 10 §§; nya 3 a, 4 §§
Ikraft: 1997-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:30, bet. 1996/97:BoU5, rskr. 1996/97:143
Ändring, SFS 1997:403
Rubrik: Lag (1997:403) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:119, bet. 1996/97:SkU24, rskr. 1996/97:277
Ändring, SFS 2002:30
Rubrik: Lag (2002:30) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:41, bet. 2001/02:BoU3, rskr. 2001/02:143
Ändring, SFS 2002:98
Rubrik: Lag (2002:98) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2006:409
Rubrik: Lag (2006:409) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 9, 21, 25 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:80, bet. 2005/06:BoU10, rskr. 2005/06:252
Ändring, SFS 2010:810
Rubrik: Lag (2010:810) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:185, bet. 2009/10:CU24, rskr. 2009/10:374
Ändring, SFS 2019:524
Rubrik: Lag (2019:524) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2019-10-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:107, bet. 2018/19:CU17, rskr. 2018/19:264
Ändring, SFS 2019:535
Rubrik: Lag (2019:535) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 5, 21, 25 §§
Ikraft: 2019-10-02
Förarbeten: Prop. 2018/19:108, bet. 2018/19:CU18, rskr. 2018/19:266
Ändring, SFS 2019:1171
Rubrik: Lag (2019:1171) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ny 34 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:8, bet. 2019/20:CU4, rskr. 2019/20:50
Ändring, SFS 2022:1658
Rubrik: Lag (2022:1658) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 2, 7, 15, 18, 27, 28, 31 §§; nya 23 a, 23 b, 23 c §§, rubr. närmast före 23 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:277, bet. 2022/23:CU2, rskr.2022/23:36
Ändring, SFS 2024:315
Rubrik: Lag (2024:315) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraft: 2024-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:112, bet. 2023/24:CU20, rskr. 2023/24:190