Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:302 · Visa fulltext
Passlag (1978:302)
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: Prop. 1977/78:156, JuU 1977/78:39, rskr 1977/78:316
Ändring, SFS 1979:663
Rubrik: Förordning (1979:663) om ikraftträdande av passlagen (1978:302)
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1979:695
Rubrik: Lag (1979:695) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 19 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:212, JuU 1978/79:38, rskr 1978/79:408
Ändring, SFS 1979:709
Rubrik: Förordning (1979:709) om ikraftträdande av lagen (1979:695) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ikrafttr. av 1979:695
Ändring, SFS 1980:380
Rubrik: Lag (1980:380) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:96, AU 1979/80:27, rskr 1979/80:378
Ändring, SFS 1981:221
Rubrik: Lag (1981:221) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 19, 28, 29 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:76, JuU 1980/81:25, rskr 1980/81:211
Ändring, SFS 1981:1304
Rubrik: Lag (1981:1304) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82:13, rskr 1981/82:54
Ändring, SFS 1981:1308
Rubrik: Lag (1981:1308) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 2, 5, 28, 31, 32 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:16, JuU 1981/82:20, rskr 1981/82:106
Ändring, SFS 1983:246
Rubrik: Lag (1983:246) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ny 34 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:85, JuU 1982/83:26, rskr 1982/83:241
Ändring, SFS 1985:931
Rubrik: Lag (1985:931) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 2, 8, 27 §§
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:215, JuU 1985/86:1, rskr 1985/86:17
Ändring, SFS 1986:243
Rubrik: Lag (1986:243) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 22, 28 §§
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:107, SoU 1985/86:19, rskr 1985/86:224
Ändring, SFS 1986:1177
Rubrik: Lag (1986:1177) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:698
Rubrik: Lag (1987:698) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1990:604
Rubrik: Lag (1990:604) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 20, 22, 24, 28, 34 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:81, 1989/90:SoU24, rskr 1989/90:313
Ändring, SFS 1990:1015
Rubrik: Lag (1990:1015) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 21, 23 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:154, 1990/91:JuU2, rskr 1990/91:14
Ändring, SFS 1991:1963
Rubrik: Lag (1991:1963) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 20, 22, 24, 28, 29, 34 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:59, 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Ändring, SFS 1993:204
Rubrik: Lag (1993:204) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:4, bet. 1992/93:JuU19, rskr. 1992/93:223
Ändring, SFS 1994:2067
Rubrik: Lag (1994:2067) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1995:1703
Rubrik: Lag (1995:1703) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 27, 28 §§
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1997:727
Rubrik: Lag (1997:727) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:156, bet. 1997/98:SoU5, rskr. 1997/98:6
Ändring, SFS 2000:346
Rubrik: Lag (2000:346) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2001-03-25
Förarbeten: Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Ändring, SFS 2001:59
Rubrik: Lag (2001:59) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Ändring, SFS 2001:80
Rubrik: Förordning (2001:80) om ikraftträdande av lagen (2000:346) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ikrafttr. av 2000:346
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av 2001:59
Ändring, SFS 2005:655
Rubrik: Lag (2005:655) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7, 12, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 §§; nya 5 a, 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2005-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:119, bet. 2004/05:JuU27, rskr. 2004/05:290
Ändring, SFS 2005:974
Rubrik: Lag (2005:974) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 21, 23 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2006:434
Rubrik: Lag (2006:434) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 11, 12, §§; ny 11 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:144, bet. 2005/06:JuU37, rskr. 2005/06:273
Ändring, SFS 2008:382
Rubrik: Lag (2008:382) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:66, bet. 2007/08:JuU17, rskr. 2007/08:170
Ändring, SFS 2009:387
Rubrik: Lag (2009:387) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5 a, 6, 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2009-06-28
Förarbeten: Prop. 2008/09:132, bet. 2008/09:JuU25, rskr. 2008/09:230
Ändring, SFS 2010:513
Rubrik: Lag (2010:513) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2010:618
Rubrik: Lag (2010:618) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: upph. 29 §; ändr. 28 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2014:584
Rubrik: Lag (2014:584) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 2, 5 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:336
Rubrik: Lag (2015:336) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5, 5 a §§
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:69, bet. 2014/15:JuU24, rskr. 2014/15:196
Ändring, SFS 2015:486
Rubrik: Lag (2015:486) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:116, bet. 2014/15:JuU22, rskr. 2014/15:259
Ändring, SFS 2016:135
Rubrik: Lag (2016:135) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 3, 13, 14 §§; nya 7 a, 12 a §§
Ikraft: 2016-04-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:81, bet. 2015/16:JuU25, rskr. 2015/16:158
Ändring, SFS 2018:31
Rubrik: Lag (2018:31) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:35, bet. 2017/18:JuU7, rskr. 2017/18:144
Ändring, SFS 2020:351
Rubrik: Lag (2020:351) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: nuvarande 7 a § betecknas 7 b §; ändr. den nya 7 b, 8, 12, 18 §§; ny 7 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:131, bet. 2019/20:JuU23, rskr. 2019/20:272
Ändring, SFS 2021:414
Rubrik: Lag (2021:414) om ändring i passlagen (1978:302)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2021-08-02
Förarbeten: Prop. 2020/21:120, bet. 2020/21:SfU23, rskr. 2020/21:298