Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:262 · Visa fulltext
Förfogandelag (1978:262)
Departement: Försvarsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1977/78:72, FöU 1977/78:12, rskr 1977/78:215
Ändring, SFS 1978:900
Rubrik: Lag (1978:900) om ändring i förfogandelagen (1978:262)
Omfattning: ändr. 44 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:28, SkU 1978/79:13, rskr 1978/79:83
Ändring, SFS 1980:247
Rubrik: Lag (1980:247) om ändring i förfogandelagen (1978:262)
Omfattning: ändr. 51 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:838
Rubrik: Lag (1981:838) om ändring i förfogandelagen (1978:262)
Omfattning: ändr. 43, 44 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1988:210
Rubrik: Lag (1988:210) om ändring i förfogandelagen (1978:262)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1988-06-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:69, KU 1987/88:38, rskr 1987/88:189
Ändring, SFS 1988:1299
Rubrik: Lag (1988:1299) om ändring i förfogandelagen (1978:262)
Omfattning: ändr. 20, 26 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:979
Rubrik: Lag (1989:979) om ändring i förfogandelagen (1978:262)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:21, 1989/90:FiU9, rskr 1989/90:73
Ändring, SFS 1994:1724
Rubrik: Lag (1994:1724) om ändring i förfogandelagen (1978:262)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Ändring, SFS 1994:1813
Rubrik: Lag (1994:1813) om ändring i förfogandelagen (1978:262)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, 1994/95:87, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1997:932
Rubrik: Lag (1997:932) om ändring i förfogandelagen (1978:262)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:158, bet. 1997/98:KU3, rskr. 1997/98:18
Ändring, SFS 2001:268
Rubrik: Lag (2001:268) om ändring i förfogandelagen (1978:262)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:55, bet. 2000/01:KU22, rskr. 2000/01:222
Ändring, SFS 2005:296
Rubrik: Lag (2005:296) om ändring i förfogandelagen (1978:262)
Omfattning: ändr. 54 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2009:423
Rubrik: Lag (2009:423) om ändring i förfogandelagen (1978:262)
Omfattning: ändr. 51 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:723
Rubrik: Lag (2010:723) om ändring i förfogandelagen (1978:262)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Ändring, SFS 2013:90
Rubrik: Lag (2013:90) om ändring i förfogandelagen (1978:262)
Omfattning: ändr. 50 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2014:682
Rubrik: Lag (2014:682) om ändring i förfogandelagen (1978:262)
Omfattning: ändr. 47, 48, 56 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2019:854
Rubrik: Lag (2019:854) om ändring i förfogandelagen (1978:262)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48