Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:160 · Visa fulltext
Lag (1978:160) om vissa rörledningar
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Förarbeten: Prop. 1977/78:86, NU 1977/78:47, rskr 1977/78:210
Ändring, SFS 1980:246
Rubrik: Lag (1980:246) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Omfattning: upph. 23 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:597
Rubrik: Lag (1981:597) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:90 bil. 1, NU 1980/81:60, rskr 1980/81:381
Ändring, SFS 1981:866
Rubrik: Lag (1981:866) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Omfattning: ändr. 21 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:88, LU 1980/81:25, rskr 1980/81:352
Ändring, SFS 1982:486
Rubrik: Lag (1982:486) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Omfattning: upph. 24 §, rubr. närmast före 24 §; ändr. 3, 7-9, 13, 15-21 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:188, CU 1981/82:34, rskr 1981/82:306
Ändring, SFS 1987:143
Rubrik: Lag (1987:143) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1991:868
Rubrik: Lag (1991:868) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:868
Ändring, SFS 1998:826
Rubrik: Lag (1998:826) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Omfattning: ändr. 4, 6, 7 §§; nya 6 a, 23 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
CELEX-nr: 385L0337 397L0011
Ändring, SFS 2000:601
Rubrik: Lag (2000:601) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-08-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:72, bet. 1999/2000:NU12, rskr. 1999/2000:259
Ändring, SFS 2006:330
Rubrik: Lag (2006:330) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:83, bet. 2005/06:NU15, rskr. 2005/06:217
Ändring, SFS 2010:885
Rubrik: Lag (2010:885) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Ändring, SFS 2010:928
Rubrik: Lag (2010:928) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1351
Rubrik: Lag (2010:1351) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:218, bet. 2010/11:NU4, rskr. 2010/11:9
Ändring, SFS 2012:432
Rubrik: Lag (2012:432) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Omfattning: ändr. 1, 5, 14 §§; nya 5 a, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d §§
Ikraft: 2013-01-04
Förarbeten: Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254, EUTL140/2009 s114
CELEX-nr: 32009L0031
Ändring, SFS 2017:1032
Rubrik: Lag (2017:1032) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Ändring, SFS 2018:1412
Rubrik: Lag (2018:1412) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383
Ändring, SFS 2019:853
Rubrik: Lag (2019:853) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48