Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:764 · Visa fulltext
Lag (1978:764) med vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror
Departement: Civildepartementet FOK
Förarbeten: Prop. 1977/78:178, NU 1978/79:1, rskr 1978/79:30
Upphävd: 1993-07-01
Ändring, SFS 1991:1077
Rubrik: Lag (1991:1077) om ändring i lagen (1978:764) med vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:149, 1990/91:KU39, rskr 1990/91:370
Ändring, SFS 1992:1360
Rubrik: Lag (1992:1360) om ändring i lagen (1978:764) med vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1992/93:75, bet. 1992/93:KU12, rskr 1992/93:117
Ändring, SFS 1993:581
Omfattning: upph.