Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:594 · Visa fulltext
Terrängkörningsförordning (1978:594)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1979-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:320
Rubrik: Förordning (1989:320) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:128, 1988/89:JoU19, rskr 1988/89:290
Ändring, SFS 1991:1103
Rubrik: Förordning (1991:1103) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 5, 10 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1991-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:37
Rubrik: Förordning (1993:37) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:32, bet. 1992/93:BoU8, rskr. 1992/93:115
Ändring, SFS 1994:678
Rubrik: Förordning (1994:678) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:147
Rubrik: Förordning (1995:147) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:209
Rubrik: Förordning (1995:209) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1254
Rubrik: Förordning (1996:1254) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1997:713
Rubrik: Förordning (1997:713) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: upph. rubr, närmast före 2 §; nuvarande 2, 3, 4, 5 a, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§ betecknas 4, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 3, 5 §§ sätts närmast före 6, 18 §§; ändr. 1, de nya 4, 6, 7, 23 §§, bil. 1-12; nya 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 §§, rubr. närmast före den nya 4 §, 8, 12, 17, 22 §§; omtryck
Ikraft: 1997-11-01
Ändring, SFS 1997:964
Rubrik: Förordning (1997:964) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1997:713
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:1172
Rubrik: Förordning (1998:1172) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1288
Rubrik: Förordning (1998:1288) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 9, 14, 17, 21, 23 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1316
Rubrik: Förordning (1998:1316) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1999-10-01
Ändring, SFS 1999:765
Rubrik: Förordning (1999:765) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1999-11-01
Ändring, SFS 2002:929
Rubrik: Förordning (2002:929) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:792
Rubrik: Förordning (2003:792) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 1, 18 §§
Ikraft: 2003-04-01
Ändring, SFS 2007:95
Rubrik: Förordning (2007:95) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 9 §; ny 21 a §
Ikraft: 2007-06-01
Ändring, SFS 2012:650
Rubrik: Förordning (2012:650) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ny 21 b §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2014:1237
Rubrik: Förordning (2014:1237) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 13, 17 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:1043
Rubrik: Förordning (2017:1043) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 21 b §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:33
Rubrik: Förordning (2018:33) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: upph. 21 b §; ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 2018-02-08
Ändring, SFS 2018:552
Rubrik: Förordning (2018:552) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 15, 16 §§; ny 21 b §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:940
Rubrik: Förordning (2018:940) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1609
Rubrik: Förordning (2018:1609) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Omfattning: ändr. 15, 16, 24 §§
Ikraft: 2018-11-19