Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:567 · Visa fulltext
Familjebidragsförordning (1978:567)
Departement: Försvarsdepartementet
Upphävd: 1992-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:459
Rubrik: Förordning (1983:459) om ändring i familjebidragsförordningen (1978:567)
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:115, FöU 1982/83:11, rskr 1982/83:291
Ändring, SFS 1991:1492
Omfattning: upph.