Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:558 · Visa fulltext
Förfogandeförordning (1978:558)
Departement: Försvarsdepartementet
Ändring, SFS 1980:513
Rubrik: Förordning (1980:513) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 5, 7, 15, 16, 28 §§
Ändring, SFS 1983:808
Rubrik: Förordning (1983:808) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 2, 16 §§
Ikraft: 1983-10-25
Ändring, SFS 1988:203
Rubrik: Förordning (1988:203) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 32 §; ändr. 31, 32 §§
Ikraft: 1988-06-01
Ändring, SFS 1990:538
Rubrik: Förordning (1990:538) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1991:1212
Rubrik: Förordning (1991:1212) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991-09-01
Ändring, SFS 1992:458
Rubrik: Förordning (1992:458) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1994:393
Rubrik: Förordning (1994:393) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 1, 4, 19, 20, 27, 28, 32 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:129
Rubrik: Förordning (1995:129) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 2, 4, 12, 28, 29 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 2001:540
Rubrik: Förordning (2001:540) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:100, utg.omr. 22, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279
Ändring, SFS 2002:491
Rubrik: Förordning (2002:491) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 2, 31 §§
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2004:1105
Rubrik: Förordning (2004:1105) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2008:1087
Rubrik: Förordning (2008:1087) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 2, 31 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:125
Rubrik: Förordning (2010:125) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2019:1004
Rubrik: Förordning (2019:1004) om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)
Omfattning: ändr. 2, 4, 12, 28, 29 §§
Ikraft: 2020-01-01