Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:40 · Visa fulltext
Lag (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.
Departement: Justitiedepartementet DOM
Förarbeten: Prop. 1977/78:20, SfU 1977/78:15, rskr 1977/78:113
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 1982:124
Rubrik: Lag (1982:124) om ändring i lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.
Omfattning: ändr. 8, 13, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:88, SfU 1981/82:7, rskr 1981/82:141
Ändring, SFS 1991:210
Rubrik: Lag (1991:210) om ändring i lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.
Omfattning: ändr. 13, 14, 15 §§
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:80, 1990/91:JuU18, rskr 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av 1991:210
Ändring, SFS 2010:1226
Rubrik: Lag (2010:1226) om upphävande av lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7