Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:945 · Visa fulltext
Förordning (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:77, JoU 1976/77:30, rskr 1976/77:277
Ändring, SFS 1987:1091
Rubrik: Förordning (1987:1091) om ändring i förordningen (1977:945) om plantskoleväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1990:850
Rubrik: Förordning (1990:850) om ändring i förordningen (1977:945) om plantskoleväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1990-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1312
Rubrik: Förordning (1991:1312) om ändring i förordningen (1977:945) om plantskoleväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 §§
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1993:880
Rubrik: Förordning (1993:880) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. författningsrubr.
Ikraft: 1993-08-01
Ändring, SFS 1994:324
Rubrik: Förordning (1994:324) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 1994-06-15
Ändring, SFS 1995:261
Rubrik: Förordning (1995:261) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:450
Rubrik: Förordning (1998:450) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:1108
Rubrik: Förordning (1998:1108) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2000:1268
Rubrik: Förordning (2000:1268) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2016:1182
Rubrik: Förordning (2016:1182) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1, 3, 4, 8 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 2 a, 3 a, 3 b, 3 c, 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraft: 2016-12-31
Förarbeten: direktiv 2008/90/EG
Ändring, SFS 2018:378
Rubrik: Förordning (2018:378) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 3 c §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:936
Rubrik: Förordning (2018:936) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2020:281
Rubrik: Förordning (2020:281) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§; nya 4 a, 5 §§
Ikraft: 2020-05-31