Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:937 · Visa fulltext
Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring, SFS 1978:376
Rubrik: Förordning (1978:376) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1978:969
Rubrik: Förordning (1978:969) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1982:144
Rubrik: Förordning (1982:144) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1984:972
Rubrik: Förordning (1984:972) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:20
Rubrik: Förordning (1992:20) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1225
Rubrik: Förordning (1992:1225) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Ändring, SFS 1995:126
Rubrik: Förordning (1995:126) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; nya 5 §, rubr. närmast före 1, 5 §§
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1184
Rubrik: Förordning (1995:1184) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-12-01
Ändring, SFS 1996:26
Rubrik: Förordning (1996:26) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1253
Rubrik: Förordning (1996:1253) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1997:1110
Rubrik: Förordning (1997:1110) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: nuvarande 5 § betecknas 7 §; ändr. 1, 2, 4 §§; nya 5, 6 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, 1997/98:17, bet. 1996/97:SkU23, 1997/98:JuU6, rskr. 1996/97:276, 1997/98:65
Ändring, SFS 1998:395
Rubrik: Förordning (1998:395) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: upph. 4 §; nya 8, 9 §§, rubr. närmast 8 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2000:529
Rubrik: Förordning (2000:529) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2001:3
Rubrik: Förordning (2001:3) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 1 §
Ikraft: 2001-03-01
Ändring, SFS 2002:824
Rubrik: Förordning (2002:824) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:961
Rubrik: Förordning (2002:961) om ändring i förordningen (2002:824) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a § i 2002:824
Ändring, SFS 2003:573
Rubrik: Förordning (2003:573) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2003-10-01
Ändring, SFS 2003:922
Rubrik: Förordning (2003:922) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolarnas behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1161
Rubrik: Förordning (2004:1161) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:995
Rubrik: Förordning (2005:995) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §; ny 7 b §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:89
Rubrik: Förordning (2006:89) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: nya 3, 6 a §
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2006:1259
Rubrik: Förordning (2006:1259) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: nuvarande 7 b §, betecknas 7 c §; ny 7 b §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:647
Rubrik: Förordning (2007:647) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behöringet m.m.
Omfattning: nuvarande 7 c § betecknas 7 d §; ny 7 c §
Ikraft: 2007-08-01
Ändring, SFS 2009:872
Rubrik: Förordning (2009:872) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: upph. 6 §; nuvarande 6 a § betecknas 6 §; ändr. 1, 5, den nya 6, 7, 7a, 7 b, 7 c, 7 d §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2010-02-15 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1551
Rubrik: Förordning (2009:1551) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ny 7 e §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:1552
Rubrik: Förordning (2009:1552) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 e §
Ikraft: 2010-02-15
Ändring, SFS 2011:475
Rubrik: Förordning (2011:475) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:708
Rubrik: Förordning (2011:708) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ny 7 f §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:1440
Rubrik: Förordning (2011:1440) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:79
Rubrik: Förordning (2013:79) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2013-04-15
Ändring, SFS 2013:295
Rubrik: Förordning (2013:295) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2013-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:603
Rubrik: Förordning (2013:603) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 f §
Ikraft: 2013-08-01
Ändring, SFS 2013:1078
Rubrik: Förordning (2013:1078) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2014-04-01
Ändring, SFS 2014:1525
Rubrik: Förordning (2014:1525) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 c §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:93
Rubrik: Förordning (2015:93) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 f §
Ikraft: 2015-04-15
Ändring, SFS 2016:557
Rubrik: Förordning (2016:557) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ny 7 g §
Ikraft: 2016-06-20
Ändring, SFS 2016:1140
Rubrik: Förordning (2016:1140) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2018:638
Rubrik: Förordning (2018:638) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 g §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1743
Rubrik: Förordning (2018:1743) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 d §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:1003
Rubrik: Förordning (2019:1003) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:917
Rubrik: Förordning (2020:917) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 f §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2022:712
Rubrik: Förordning (2022:712) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ny 4 §
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2023:329
Rubrik: Förordning (2023:329) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.