Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:67 · Visa fulltext
Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten: Prop. 1976/77:11, TU 1976/77:10, rskr 1976/77:84
Ändring, SFS 1982:309
Rubrik: Lag (1982:309) om ändring i lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:78, TU 1981/82:30, rskr 1981/82:302
Ändring, SFS 2014:720
Rubrik: Lag (2014:720) om ändring i lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262