Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:67 · Visa fulltext
Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Förarbeten: Prop. 1976/77:11, TU 1976/77:10, rskr 1976/77:84
Ändring, SFS 1982:309
Rubrik: Lag (1982:309) om ändring i lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:78, TU 1981/82:30, rskr 1981/82:302
Ändring, SFS 2014:720
Rubrik: Lag (2014:720) om ändring i lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262