Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:480 · Visa fulltext
Semesterlag (1977:480)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1978-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1976/77:90, SoU 1976/77:32, rskr 1976/77:315
Ändring, SFS 1978:411
Rubrik: Lag (1978:411) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1979-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:104, AU 1977/78:31, rskr 1977/78:255
Ändring, SFS 1982:90
Rubrik: Lag (1982:90) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1982-04-01
Förarbeten: Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1985:86
Rubrik: Lag (1985:86) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:78, SfU 1984/85:12, rskr 1984/85:125
Ändring, SFS 1985:91
Rubrik: Lag (1985:91) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:78, SfU 1984/85:12, rskr 1984/85:125
Ändring, SFS 1986:164
Rubrik: Lag (1986:164) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:67, UbU 1985/86:10, rskr 1985/86:143
Ändring, SFS 1987:293
Rubrik: Lag (1987:293) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:100 (bil.10 p.E 5), SfU 1986/87:11, rskr 1986/87:176
Ändring, SFS 1988:1468
Rubrik: Lag (1988:1468) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:176, 1988/89:SoU6, rskr 1988/89:55
Ändring, SFS 1989:339
Rubrik: Lag (1989:339) om ändring i lagen (1988:1468) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §, övergångsbest. till 1988:1468
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:112, 1988/89:SfU16, rskr 1988/89:248
Ändring, SFS 1990:102
Rubrik: Lag (1990:102) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 4, 15, 16, 27 §§
Ikraft: 1990-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:59, 1989/90:AU10, rskr 1989/90:142
Ändring, SFS 1990:638
Rubrik: Lag (1990:638) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:133, 1989/90:SfU23, rskr 1989/90:296
Ändring, SFS 1991:1114
Rubrik: Lag (1991:1114) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:115, 1990/91:UbU17, rskr 1990/91:357
Ändring, SFS 1992:1329
Rubrik: Lag (1992:1329) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 4, 16, 27 §§
Ikraft: 1993-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop.1992/93:50 (bil.7), bet. 1992/93:FiU1, rskr 1992/93:134
Ändring, SFS 1993:334
Rubrik: Lag (1993:334) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1993-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:178, bet. 1992/93:SfU17, rskr. 1992/93:335
Ändring, SFS 1994:606
Rubrik: Lag (1994:606) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94:SfU15, rskr. 1993/94:368
Ändring, SFS 1994:637
Rubrik: Lag (1994:637) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:208, bet. 1993/94:LU34, rskr. 1993/94:394
Ändring, SFS 1994:1688
Rubrik: Lag (1994:1688) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:102, bet. 1994/95:AU4, rskr. 1994/95:123
Ändring, SFS 1994:2079
Rubrik: Lag (1994:2079) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 15, 17 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1995:585
Rubrik: Lag (1995:585) om ändring i lagen (1994:2079) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 § i 1994:2079
Förarbeten: Prop. 1994/95:207, bet. 1994/95:AU16, rskr. 1994/95:364
Ändring, SFS 1996:1396
Rubrik: Lag (1996:1396) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr. 15, bet. 1996/97:UbU2, rskr. 1996/97:101
Ändring, SFS 1998:565
Rubrik: Lag (1998:565) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:150 utg.omr.15, bet. 1997/98:FiU27, rskr. 1997/98:317
Ändring, SFS 1999:1399
Rubrik: Lag (1999:1399) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96
Ändring, SFS 2002:625
Rubrik: Lag (2002:625) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:161, bet. 2001/02:UbU15, rskr. 2001/02:312
Ändring, SFS 2006:1529
Rubrik: Lag (2006:1529) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:17, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Ändring, SFS 2007:392
Rubrik: Lag (2007:392) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 5, 17 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185
Ändring, SFS 2009:1052
Rubrik: Lag (2009:1052 ) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:194, bet. 2009/10:SfU4, rskr. 2009/10:16
Ändring, SFS 2009:1439
Rubrik: Lag (2009:1439) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: upph. 23, 27 §§, rubr. närmast före 4 §; ändr. 1, 2, 3–22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33 §§, rubr. närmast före 9, 10, 18, 31 §§; nya 2 a, 3 a, 12 a, 12 b, 16 a, 16 b, 17 a, 17 b, 26 a, 29 a, 30 a, 30 b §§, rubr. närmast före 1, 2, 3, 3 a, 7, 8, 13, 14, 16 a, 16 b, 17, 20, 22, 26, 26 a, 30, 30 a, 30 b §§
Ikraft: 2010-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:4, bet. 2009/10:AU4, rskr. 2009/10:83
Ändring, SFS 2010:869
Rubrik: Lag (2010:869) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 b §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1223
Rubrik: Lag (2010:1223) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 a, 17 b §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1224
Rubrik: Lag (2010:1224) om ändring i lagen (2010:869) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 b § i 2010:869
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:129
Rubrik: Lag (2011:129) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: upph. rubr. före 1 §; ändr. 15 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:1439
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:42, bet. 2010/11:AU4, rskr. 2010/11:163
Ändring, SFS 2012:333
Rubrik: Lag (2012:333) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:115, bet. 2011/12:FöU5, rskr. 2011/12:216
Ändring, SFS 2013:950
Rubrik: Lag (2013:950) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 7, 13 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2014:424
Rubrik: Lag (2014:424) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 5, 28 §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:80, bet. 2013/14:UbU18, rskr. 2013/14:265