Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:480 · Visa fulltext
Semesterlag (1977:480)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1978-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1976/77:90, SoU 1976/77:32, rskr 1976/77:315
Ändring, SFS 1978:411
Rubrik: Lag (1978:411) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1979-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:104, AU 1977/78:31, rskr 1977/78:255
Ändring, SFS 1982:90
Rubrik: Lag (1982:90) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1982-04-01
Förarbeten: Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1985:86
Rubrik: Lag (1985:86) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:78, SfU 1984/85:12, rskr 1984/85:125
Ändring, SFS 1985:91
Rubrik: Lag (1985:91) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:78, SfU 1984/85:12, rskr 1984/85:125
Ändring, SFS 1986:164
Rubrik: Lag (1986:164) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:67, UbU 1985/86:10, rskr 1985/86:143
Ändring, SFS 1987:293
Rubrik: Lag (1987:293) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:100 (bil.10 p.E 5), SfU 1986/87:11, rskr 1986/87:176
Ändring, SFS 1988:1468
Rubrik: Lag (1988:1468) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:176, 1988/89:SoU6, rskr 1988/89:55
Ändring, SFS 1989:339
Rubrik: Lag (1989:339) om ändring i lagen (1988:1468) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §, övergångsbest. till 1988:1468
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:112, 1988/89:SfU16, rskr 1988/89:248
Ändring, SFS 1990:102
Rubrik: Lag (1990:102) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 4, 15, 16, 27 §§
Ikraft: 1990-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:59, 1989/90:AU10, rskr 1989/90:142
Ändring, SFS 1990:638
Rubrik: Lag (1990:638) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:133, 1989/90:SfU23, rskr 1989/90:296
Ändring, SFS 1991:1114
Rubrik: Lag (1991:1114) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:115, 1990/91:UbU17, rskr 1990/91:357
Ändring, SFS 1992:1329
Rubrik: Lag (1992:1329) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 4, 16, 27 §§
Ikraft: 1993-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop.1992/93:50 (bil.7), bet. 1992/93:FiU1, rskr 1992/93:134
Ändring, SFS 1993:334
Rubrik: Lag (1993:334) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1993-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:178, bet. 1992/93:SfU17, rskr. 1992/93:335
Ändring, SFS 1994:606
Rubrik: Lag (1994:606) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94:SfU15, rskr. 1993/94:368
Ändring, SFS 1994:637
Rubrik: Lag (1994:637) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:208, bet. 1993/94:LU34, rskr. 1993/94:394
Ändring, SFS 1994:1688
Rubrik: Lag (1994:1688) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:102, bet. 1994/95:AU4, rskr. 1994/95:123
Ändring, SFS 1994:2079
Rubrik: Lag (1994:2079) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 15, 17 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1995:585
Rubrik: Lag (1995:585) om ändring i lagen (1994:2079) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 § i 1994:2079
Förarbeten: Prop. 1994/95:207, bet. 1994/95:AU16, rskr. 1994/95:364
Ändring, SFS 1996:1396
Rubrik: Lag (1996:1396) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr. 15, bet. 1996/97:UbU2, rskr. 1996/97:101
Ändring, SFS 1998:565
Rubrik: Lag (1998:565) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:150 utg.omr.15, bet. 1997/98:FiU27, rskr. 1997/98:317
Ändring, SFS 1999:1399
Rubrik: Lag (1999:1399) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96
Ändring, SFS 2002:625
Rubrik: Lag (2002:625) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:161, bet. 2001/02:UbU15, rskr. 2001/02:312
Ändring, SFS 2006:1529
Rubrik: Lag (2006:1529) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:17, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Ändring, SFS 2007:392
Rubrik: Lag (2007:392) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 5, 17 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185
Ändring, SFS 2009:1052
Rubrik: Lag (2009:1052 ) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:194, bet. 2009/10:SfU4, rskr. 2009/10:16
Ändring, SFS 2009:1439
Rubrik: Lag (2009:1439) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: upph. 23, 27 §§, rubr. närmast före 4 §; ändr. 1, 2, 3–22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33 §§, rubr. närmast före 9, 10, 18, 31 §§; nya 2 a, 3 a, 12 a, 12 b, 16 a, 16 b, 17 a, 17 b, 26 a, 29 a, 30 a, 30 b §§, rubr. närmast före 1, 2, 3, 3 a, 7, 8, 13, 14, 16 a, 16 b, 17, 20, 22, 26, 26 a, 30, 30 a, 30 b §§
Ikraft: 2010-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:4, bet. 2009/10:AU4, rskr. 2009/10:83
Ändring, SFS 2010:869
Rubrik: Lag (2010:869) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 b §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1223
Rubrik: Lag (2010:1223) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 a, 17 b §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1224
Rubrik: Lag (2010:1224) om ändring i lagen (2010:869) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 b § i 2010:869
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:129
Rubrik: Lag (2011:129) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: upph. rubr. före 1 §; ändr. 15 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:1439
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:42, bet. 2010/11:AU4, rskr. 2010/11:163
Ändring, SFS 2012:333
Rubrik: Lag (2012:333) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:115, bet. 2011/12:FöU5, rskr. 2011/12:216
Ändring, SFS 2013:950
Rubrik: Lag (2013:950) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 7, 13 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2014:424
Rubrik: Lag (2014:424) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 5, 28 §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:80, bet. 2013/14:UbU18, rskr. 2013/14:265