Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:439 · Visa fulltext
Lag (1977:439) om kommunal energiplanering
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 1977-07-01
Förarbeten: Prop. 1976/77:129, CU 1976/77:39, rskr 1976/77:338
Ändring, SFS 1980:242
Rubrik: Lag (1980:242) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
Omfattning: upph. 5 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:601
Rubrik: Lag (1981:601) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
Omfattning: nuvarande 3, 4 §§ betecknas 4, 5 §§; ändr. nya 5 §, 7 §; ny 3 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:90, NU 1980/81:60, rskr 1980/81:381
Ändring, SFS 1985:47
Rubrik: Lag (1985:47) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:5, BoU 1984/85:6, rskr 1984/85:82
Ändring, SFS 1991:653
Rubrik: Lag (1991:653) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:90, 1990/91:BoU18, rskr 1990/91:342
Ändring, SFS 1995:40
Rubrik: Lag (1995:40) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1998:836
Rubrik: Lag (1998:836) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2004:602
Rubrik: Lag (2004:602) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
Omfattning: ny 8 §
Ikraft: 2004-07-21
Förarbeten: Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235
Ändring, SFS 2017:1031
Rubrik: Lag (2017:1031) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20