Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:439 · Visa fulltext
Lag (1977:439) om kommunal energiplanering
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 1977-07-01
Förarbeten: Prop. 1976/77:129, CU 1976/77:39, rskr 1976/77:338
Ändring, SFS 1980:242
Rubrik: Lag (1980:242) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
Omfattning: upph. 5 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:601
Rubrik: Lag (1981:601) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
Omfattning: nuvarande 3, 4 §§ betecknas 4, 5 §§; ändr. nya 5 §, 7 §; ny 3 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:90, NU 1980/81:60, rskr 1980/81:381
Ändring, SFS 1985:47
Rubrik: Lag (1985:47) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:5, BoU 1984/85:6, rskr 1984/85:82
Ändring, SFS 1991:653
Rubrik: Lag (1991:653) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:90, 1990/91:BoU18, rskr 1990/91:342
Ändring, SFS 1995:40
Rubrik: Lag (1995:40) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1998:836
Rubrik: Lag (1998:836) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2004:602
Rubrik: Lag (2004:602) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
Omfattning: ny 8 §
Ikraft: 2004-07-21
Förarbeten: Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235
Ändring, SFS 2017:1031
Rubrik: Lag (2017:1031) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20