Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:284 · Visa fulltext
Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Departement: Socialdepartementet
Ändring, SFS 1979:1027
Rubrik: Förordning (1979:1027) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1981:1229
Rubrik: Förordning (1981:1229) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ändring, SFS 1982:367
Rubrik: Förordning (1982:367) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 24 §
Ändring, SFS 1986:859
Rubrik: Förordning (1986:859) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1986:1112
Rubrik: Förordning (1986:1112) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 12, 15, 16 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1988:1487
Rubrik: Förordning (1988:1487) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:305
Rubrik: Förordning (1989:305) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1989:455
Rubrik: Förordning (1989:455) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1989:767
Rubrik: Förordning (1989:767) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1989-10-01
Ändring, SFS 1990:188
Rubrik: Förordning (1990:188) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:206
Rubrik: Förordning (1990:206) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2, 4, 29 §§
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:100 (bil.7), 1989/90:SfU10, rskr 1989/90:184
Ändring, SFS 1990:882
Rubrik: Förordning (1990:882) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1990-09-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:100 (bil.12), 1989/90:AU11, rskr 1989/90:242
Ändring, SFS 1991:1800
Rubrik: Förordning (1991:1800) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:28
Rubrik: Förordning (1992:28) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1992-03-01
Ändring, SFS 1992:1192
Rubrik: Förordning (1992:1192) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: upph. 27 §
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1994:541
Rubrik: Förordning (1994:541) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1994:568
Rubrik: Förordning (1994:568) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:428
Rubrik: Förordning (1995:428) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 6, 16, 17 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:726
Rubrik: Förordning (1995:726) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:902
Rubrik: Förordning (1995:902) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1195
Rubrik: Förordning (1997:1195) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 2000:642
Rubrik: Förordning (2000:642) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2000-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:958
Rubrik: Förordning (2000:958) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 9, 12, 15 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:1283
Rubrik: Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002-02-01
Ändring, SFS 2002:243
Rubrik: Förordning (2002:243) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:526
Rubrik: Förordning (2002:526) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:784
Rubrik: Förordning (2002:784) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 24 §; ny 27 §, rubr. närmast före 27 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:790
Rubrik: Förordning (2003:790) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:493
Rubrik: Förordning (2004:493) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 5 §; ny bil.
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:885
Rubrik: Förordning (2004:885) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 29 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1380
Rubrik: Förordning (2004:1380) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:821
Rubrik: Förordning (2005:821) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:670
Rubrik: Förordning (2006:670) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2006-08-01
Ändring, SFS 2006:1548
Rubrik: Förordning (2006:1548) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:900
Rubrik: Förordning (2007:900) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:116
Rubrik: Förordning (2008:116) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1209
Rubrik: Förordning (2008:1209) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 9, 12, 15, 16 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:6
Rubrik: Förordning (2009:6) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-03-02
Ändring, SFS 2009:1177
Rubrik: Förordning (2009:1177) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ny 24 a §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1148
Rubrik: Förordning (2010:1148) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-12-01
Ändring, SFS 2010:1655
Rubrik: Förordning (2010:1655) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: upph. 23 §; ändr. 1, 2, 5, 7, 8, 13, 27, 28, 29 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2014:873
Rubrik: Förordning (2014:873) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2017:1173
Rubrik: Förordning (2017:1173) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:245
Rubrik: Förordning (2020:245) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-04-25 överg.best.