Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:284 · Visa fulltext
Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Departement: Socialdepartementet
Ändring, SFS 1979:1027
Rubrik: Förordning (1979:1027) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1981:1229
Rubrik: Förordning (1981:1229) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ändring, SFS 1982:367
Rubrik: Förordning (1982:367) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 24 §
Ändring, SFS 1986:859
Rubrik: Förordning (1986:859) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1986:1112
Rubrik: Förordning (1986:1112) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 12, 15, 16 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1988:1487
Rubrik: Förordning (1988:1487) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:305
Rubrik: Förordning (1989:305) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1989:455
Rubrik: Förordning (1989:455) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1989:767
Rubrik: Förordning (1989:767) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1989-10-01
Ändring, SFS 1990:188
Rubrik: Förordning (1990:188) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:206
Rubrik: Förordning (1990:206) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2, 4, 29 §§
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:100 (bil.7), 1989/90:SfU10, rskr 1989/90:184
Ändring, SFS 1990:882
Rubrik: Förordning (1990:882) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1990-09-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:100 (bil.12), 1989/90:AU11, rskr 1989/90:242
Ändring, SFS 1991:1800
Rubrik: Förordning (1991:1800) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:28
Rubrik: Förordning (1992:28) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1992-03-01
Ändring, SFS 1992:1192
Rubrik: Förordning (1992:1192) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: upph. 27 §
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1994:541
Rubrik: Förordning (1994:541) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1994:568
Rubrik: Förordning (1994:568) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:428
Rubrik: Förordning (1995:428) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 6, 16, 17 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:726
Rubrik: Förordning (1995:726) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:902
Rubrik: Förordning (1995:902) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1195
Rubrik: Förordning (1997:1195) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 2000:642
Rubrik: Förordning (2000:642) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2000-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:958
Rubrik: Förordning (2000:958) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 9, 12, 15 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:1283
Rubrik: Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002-02-01
Ändring, SFS 2002:243
Rubrik: Förordning (2002:243) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:526
Rubrik: Förordning (2002:526) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:784
Rubrik: Förordning (2002:784) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 24 §; ny 27 §, rubr. närmast före 27 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:790
Rubrik: Förordning (2003:790) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:493
Rubrik: Förordning (2004:493) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 5 §; ny bil.
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:885
Rubrik: Förordning (2004:885) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 29 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1380
Rubrik: Förordning (2004:1380) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:821
Rubrik: Förordning (2005:821) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:670
Rubrik: Förordning (2006:670) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2006-08-01
Ändring, SFS 2006:1548
Rubrik: Förordning (2006:1548) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:900
Rubrik: Förordning (2007:900) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:116
Rubrik: Förordning (2008:116) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1209
Rubrik: Förordning (2008:1209) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 9, 12, 15, 16 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:6
Rubrik: Förordning (2009:6) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-03-02
Ändring, SFS 2009:1177
Rubrik: Förordning (2009:1177) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ny 24 a §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1148
Rubrik: Förordning (2010:1148) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-12-01
Ändring, SFS 2010:1655
Rubrik: Förordning (2010:1655) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: upph. 23 §; ändr. 1, 2, 5, 7, 8, 13, 27, 28, 29 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2014:873
Rubrik: Förordning (2014:873) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2017:1173
Rubrik: Förordning (2017:1173) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:245
Rubrik: Förordning (2020:245) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-04-25 överg.best.
Ändring, SFS 2022:204
Rubrik: Förordning (2022:204) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2022-04-19 överg.best.