Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:20 · Visa fulltext
Lag (1977:20) om TV-övervakning
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: Prop. 1975/76:194, JuU 1976/77:14, rskr 1976/77:93
Upphävd: 1990-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1979:333
Rubrik: Lag (1979:333) om ändring i lagen (1977:20) om TV-övervakning
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:111, bil. 1, JuU 1978/79:35, rskr 1978/79:365
Ändring, SFS 1990:484
Omfattning: upph.