Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:1166 · Visa fulltext
Arbetsmiljöförordning (1977:1166)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1978-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:149, SoU 1977/78:1, rskr 1977/78:18
Ändring, SFS 1980:429
Rubrik: Förordning (1980:429) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ny 21 §
Ikraft: 1980-07-01
Ändring, SFS 1980:686
Rubrik: Förordning(1980:686)om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1981-01-01
Ändring, SFS 1980:852
Rubrik: Förordning (1980:852) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 18 §; ny 2 a §
Ikraft: 1981-01-01
Ändring, SFS 1981:288
Rubrik: Förordning (1981:288) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ny 22 §
Ikraft: 1981-07-01
Ändring, SFS 1982:902
Rubrik: Förordning (1982:902) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1983-01-01
Ändring, SFS 1982:1092
Rubrik: Förordning (1982:1092) om ändring i förordningen (1982:902) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 18 §
Ändring, SFS 1984:51
Rubrik: Förordning (1984:51) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:331
Rubrik: Förordning (1985:331) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 8 §; ny 8 a §
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1985:853
Rubrik: Förordning (1985:853) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1987:357
Rubrik: Förordning (1987:357) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 1, 11, 12, 15, 17 §§
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1988:316
Rubrik: Förordning (1988:316) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1989:368
Rubrik: Förordning (1989:368) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1989:794
Rubrik: Förordning (1989:794) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ny 14 a §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:165, AU 1987/88:4, rskr 1987/88:9
Ändring, SFS 1990:234
Rubrik: Förordning (1990:234) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 8 a §; nya 6 a, 18 a, 18 b §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:61, 1989/90:UbU28, rskr 1989/90:240
Ändring, SFS 1990:974
Rubrik: Förordning (1990:974) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1990-12-01
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:60, 1989/90:AU16, rskr 1989/90:115
Ändring, SFS 1991:678
Rubrik: Förordning (1991:678) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 3, 7, 8 a, 15, 18, 18 b, 19, 20 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:140, 1990/91:AU22, rskr 1990/91:302
Ändring, SFS 1992:756
Rubrik: Förordning (1992:756) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 18 a, 18 b §§
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:1136
Rubrik: Förordning (1992:1136) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 3 §; omtryck
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1993:953
Rubrik: Förordning (1993:953) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr 18 b §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1994:580
Rubrik: Förordning (1994:580) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 1994-10-01
Ändring, SFS 1994:673
Rubrik: Förordning (1994:673) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:146
Rubrik: Förordning (1995:146) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:482
Rubrik: Förordning (1995:482) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: upph. 1, 17 §§, rubr. närmast före 1 §; ändr. 5, 11, 22 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:821
Rubrik: Förordning (1995:821) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 18 a §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:1346
Rubrik: Förordning (1995:1346) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1995:1346)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1997:137
Rubrik: Förordning (1997:137) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1997-06-01
Ändring, SFS 1998:912
Rubrik: Förordning (1998:912) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2000:957
Rubrik: Förordning (2000:957) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 3, 6, 9, 10, 14 a, 18, 20, 21, 22 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:83
Rubrik: Förordning (2001:83) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 9, 18 §§
Ikraft: 2001-04-15
Ändring, SFS 2003:442
Rubrik: Förordning (2003:442) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 21 §§
Ikraft: 2003-07-21
Ändring, SFS 2003:791
Rubrik: Förordning (2003:791) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2008:82
Rubrik: Förordning (2008:82) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2008-04-08
Ändring, SFS 2008:514
Rubrik: Förordning (2008:514) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:1214
Rubrik: Förordning (2008:1214) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2008:1282
Rubrik: Förordning (2008:1282) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:1164
Rubrik: Förordning (2009:1164) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 6 a, 7, 8 a, 9, 16, 18 b §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2011:14
Rubrik: Förordning (2011:14) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: nya 12 a, 17, 17 a §§
Ikraft: 2011-03-01
Förarbeten: EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1907
Ändring, SFS 2011:528
Rubrik: Förordning (2011:528) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:257
Rubrik: Förordning (2013:257) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2013-06-18
Ändring, SFS 2014:365
Rubrik: Förordning (2014:365) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: upph. 2, 19 §§, rubr. närmast före 2 §; nuvarande 2 a § betecknas 2 §; ändr. den nya 2 §, 18, 18 a, 21 §§; ny rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:16
Rubrik: Förordning (2015:16) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: rubr. närmast efter 18 b § utgår; ändr. 2 §
Ikraft: 2015-03-09
Ändring, SFS 2018:128
Rubrik: Förordning (2018:128) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-04-21
Ändring, SFS 2018:938
Rubrik: Förordning (2018:938) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 17 a §
Ikraft: 2018-07-01