Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:1160 · Visa fulltext
Arbetsmiljölag (1977:1160)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1978-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1976/77:149, SoU 1977/78:1, rskr 1977/78:18
Ändring, SFS 1980:245
Rubrik: Lag (1980:245) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §; ny 7 kap 14 §
Ikraft: 1981-01-01
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1980:428
Rubrik: Lag (1980:428) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 7 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1980-07-01
Förarbeten: Prop. 1979/80:126, TU 1979/80:24, rskr 1979/80:343
Ändring, SFS 1982:674
Rubrik: Lag (1982:674) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: upph. 4 kap; ändr. 1 kap 3, 4 §§, 5 kap 5 §, 8 kap 2 §, 9 kap 2 §; ny 2 kap 10 §
Ikraft: 1983-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1981/82:154, SoU 1981/82:55, rskr 1981/82:436
Ändring, SFS 1985:321
Rubrik: Lag (1985:321) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 6 kap 9 §, 7 kap 13 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:89, SoU 1984/85:13, rskr 1984/85:172
Ändring, SFS 1986:55
Rubrik: Lag (1986:55) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: upph. 7 kap 2 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:40, SoU 1985/86:6, rskr 1985/86:70
Ändring, SFS 1987:158
Rubrik: Lag (1987:158) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §, 7 kap 7 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1988:53
Rubrik: Lag (1988:53) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:3, TU 1987/88:4, rskr 1987/88:42
Ändring, SFS 1989:960
Rubrik: Lag (1989:960) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §, 9 kap 2 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:19, 1989/90:AU8, rskr 1989/90:71
Ändring, SFS 1989:961
Rubrik: Lag (1989:961) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:6, 1989/90:AU8, rskr 1989/90:71
Ändring, SFS 1990:233
Rubrik: Lag (1990:233) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, rubr. till 6 kap; nya 6 kap 17, 18 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:61, 1989/90:UbU28, rskr 1989/90:240
Ändring, SFS 1990:973
Rubrik: Lag (1990:973) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 5 kap 2-5 §§, 7 kap 7 §, 8 kap 2 §, 9 kap 2 §, rubr. till 9 kap
Ikraft: 1990-12-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:60, 1989/90:AU16, rskr 1989/90:115, 1990/91:AU10, rskr 1990/91:7
Ändring, SFS 1991:677
Rubrik: Lag (1991:677) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: nuvarande 1 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 3 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§ betecknas 1 kap. 2, 3, 4, 5 §§, 3 kap. 11, 12, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§; ändr. den nya 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2, 3, 4, 8, 9, de nya 11, 12 §§, de nya 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 1, 4, 9 §§, 7 kap. 4, 6, 7, 9, 13 §§, 8 kap. 2, 4,§§, rubr. till 1 kap.; nya 1 kap. 1 §, 3 kap. 2 a, 10, 13 §§, 4 kap. 1, 10 §§, 6 kap. 6 a §, rubr. närmast före 4 kap. 1 §; omtryck
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:140, 1990/91:AU22, rskr 1990/91:302
Ändring, SFS 1992:1135
Rubrik: Lag (1992:1135) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §, 4 kap 1, 2, 3 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:170 (bil.9), bet.1992/93:EU1, rskr 1992/93:18
Ändring, SFS 1994:579
Rubrik: Lag (1994:579) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: upph. 7 kap 8 §; nuvarande 3 kap 1, 12, 13 §§ betecknas 3 kap 1 a, 13, 14 §§, nuvarande 7 kap 9, 10, 11 §§ betecknas 7 kap 8, 9, 10 §§; ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 1 §, 3 kap 2 a, 5, 6, 7, nya 13 §§, 4 kap 8, 10 §§, 6 kap 10, 13, 15 §§, 7 kap 7, nya 9, nya 10, 13 §§, 8 kap 1, 2 §§, rubr. till 8 kap; nya 3 kap 1, 12 §§, 7 kap 11, 8 kap 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 8 kap 1, 4, 5 §§
Ikraft: 1994-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:186, bet. 1993/94:AU15, rskr. 1993/94:365
CELEX-nr: 392L0057 392L0091 392L0104
Ändring, SFS 1994:2080
Rubrik: Lag (1994:2080) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1995:326
Rubrik: Lag (1995:326) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §
Ikraft: 1995-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:136, bet. 1994/95:AU12, rskr. 1994/95:227
Ändring, SFS 1995:1239
Rubrik: Lag (1995:1239) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:79, bet. 1995/96:AU2, rskr. 1995/96:29, EGTL216/92 s12
CELEX-nr: 394L0033
Ändring, SFS 1997:520
Rubrik: Lag (1997:520) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 8 kap 8 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1999:841
Rubrik: Lag (1999:841) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §; ny 3 kap 2 b §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:120, bet. 1999/2000:AU2, rskr. 1999/2000:8
Ändring, SFS 2000:764
Rubrik: Lag (2000:764) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: upph. 7 kap 9 §, 9 kap 1 §; ändr. 4 kap 1-10 §§, 5 kap 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap 6 a, 7 §§, 7 kap 1, 5, 6, 7, 8, 11 §§, 8 kap 5, 7, 9 §§, 9 kap 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2
Ändring, SFS 2002:585
Rubrik: Lag (2002:585) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 3, 9 §§, 4 kap 2 §
Ikraft: 2002-08-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:145, bet. 2001/02:AU9, rskr. 2001/02:282
Ändring, SFS 2003:365
Rubrik: Lag (2003:365) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 4 §§, 2 kap 1, 4, 7, 8, 10 §§, 3 kap 2 a, 7 §§, 5 kap 2 §, 6 kap 2, 4, 6 a, 7, 8, 9, 12, 16 §§, 7 kap 1 §, 9 kap 3 §; ny 1 kap 2 a §
Ikraft: 2003-07-21
Förarbeten: Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191
Ändring, SFS 2003:1099
Rubrik: Lag (2003:1099) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 2004-02-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:1 utg.omr. 14, bet. 2003/04:AU1, rskr. 2003/04:70
Ändring, SFS 2004:453
Rubrik: Lag (2004:453) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 7 kap 11 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241
Ändring, SFS 2005:396
Rubrik: Lag (2005:396) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:132, bet. 2004/05:TU15, rskr. 2004/05:265
Ändring, SFS 2008:261
Rubrik: Lag (2008:261) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 7 kap 7 §; ny 7 kap 2 §
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:80, bet. 2007/08:MJU19, rskr. 2007/08:181
Ändring, SFS 2008:295
Rubrik: Lag (2008:295) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 4 §§, 3 kap 8 §, 4 kap 1 §, 7 kap 11 §
Ikraft: 2008-06-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:65, bet. 2007/08:AU5, 2007/08:AU8, rskr. 2007/08:180, 2007/08:195, EUTL157/2006 s24, EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0042, 32006R1907
Ändring, SFS 2008:297
Rubrik: Lag (2008:297) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:62, bet. 2007/08:AU8, rskr. 2007/08:195
Ändring, SFS 2008:934
Rubrik: Lag (2008:934) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: upph. 3 kap 14 §; nuvarande 3 kap 7 § betecknas 3 kap 6 §; ändr. den nya 3 kap 6 §, 4 kap 8 §, 7 kap 6, 7 §§; nya 3 kap 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f, 7 g, 7 h §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:5, bet. 2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26, EGTL245/1992 s6
CELEX-nr: 31992L0057
Ändring, SFS 2008:1362
Rubrik: Lag (2008:1362) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 6 kap 6 a §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2008:1387
Rubrik: Lag (2008:1387) om ändring i lagen (2008:295) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 § i 2008:295
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2009:422
Rubrik: Lag (2009:422) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 6 kap. 18 §, 7 kap. 13 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:788
Rubrik: Lag (2009:788) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:870
Rubrik: Lag (2009:870) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 6 kap. 2, 6 a, 7, 8, 15, 17, 18 §§, 7 kap. 13, 14 §§, 9 kap. 3 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:138, bet. 2008/09:AU9, rskr 2008/09:274
Ändring, SFS 2010:457
Rubrik: Lag (2010:457) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Ändring, SFS 2010:856
Rubrik: Lag (2010:856) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 6 kap. 17 §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:905
Rubrik: Lag (2010:905) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §, 7 kap. 7 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2010:1225
Rubrik: Lag (2010:1225) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1543
Rubrik: Lag (2010:1543) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: nuvarande 3 kap. 2 b § betecknas 3 kap. 2 c §; ändr. 1 kap. 2 §, 7 kap. 2, 7 §§; ny 3 kap. 2 b §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:167, bet. 2010/11:MJU3, rskr. 2010/11:45, EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1907
Ändring, SFS 2010:1545
Rubrik: Lag (2010:1545) om ändring i lagen (2010:905) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 7 kap. 7 § i 2010:905
Förarbeten: Prop. 2009/10:167, bet. 2010/11:MJU3, rskr. 2010/11:45
Ändring, SFS 2011:741
Rubrik: Lag (2011:741) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ny 6 kap. 9 a §
Ikraft: 2011-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254
Ändring, SFS 2013:610
Rubrik: Lag (2013:610) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: upph. 8 kap. 9 §; ändr. 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 §§, 5 kap. 2, 3, 4, 5 §§, 7 kap. 7 §, 8 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§; nya 3 kap. 3 a §, 8 kap. 5 a, 6 a §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU11, rskr. 2012/13:284
Ändring, SFS 2014:659
Rubrik: Lag (2014:659) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:961
Rubrik: Lag (2016:961) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2016-12-31
Förarbeten: Prop. 2015/16:189, bet. 2016/17:TU3, rskr. 2016/17:28, direktiv 2014/112/EU
Ändring, SFS 2018:126
Rubrik: Lag (2018:126) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 2 a §§; nya 1 kap. 2 b, 2 c §§ 3 kap. 8 a §
Ikraft: 2018-04-21
Förarbeten: Prop. 2017/18:51, bet. 2017/18:CU11, rskr. 2017/18:166
Ändring, SFS 2019:614
Rubrik: Lag (2019:614) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft: 2019-11-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:137, bet. 2019/20:TU3, rskr. 2019/20:3
Ändring, SFS 2020:449
Rubrik: Lag (2020:449) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 6 kap. 17 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300
Ändring, SFS 2020:476
Rubrik: Lag (2020:476) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2020-10-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:117, bet. 2019/20:AU12, rskr. 2019/20:282
Ändring, SFS 2022:1109
Rubrik: Lag (2022:1109) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 9 kap. 2, 5 §§; nya 7 kap. 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441
Ändring, SFS 2023:349
Rubrik: Lag (2023:349) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 6 kap. 17 §
Ikraft: 2023-07-02
Förarbeten: Prop. 2022/23:94, bet. 2022/23:UbU14, rskr. 2022/23:207