Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:937 · Visa fulltext
Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring, SFS 1978:376
Rubrik: Förordning (1978:376) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1978:969
Rubrik: Förordning (1978:969) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1982:144
Rubrik: Förordning (1982:144) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1984:972
Rubrik: Förordning (1984:972) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1225
Rubrik: Förordning (1992:1225) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Ändring, SFS 1992:20
Rubrik: Förordning (1992:20) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1184
Rubrik: Förordning (1995:1184) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-12-01
Ändring, SFS 1995:126
Rubrik: Förordning (1995:126) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; nya 5 §, rubr. närmast före 1, 5 §§
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1253
Rubrik: Förordning (1996:1253) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1996:26
Rubrik: Förordning (1996:26) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1110
Rubrik: Förordning (1997:1110) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: nuvarande 5 § betecknas 7 §; ändr. 1, 2, 4 §§; nya 5, 6 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, 1997/98:17, bet. 1996/97:SkU23, 1997/98:JuU6, rskr. 1996/97:276, 1997/98:65
Ändring, SFS 1998:395
Rubrik: Förordning (1998:395) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: upph. 4 §; nya 8, 9 §§, rubr. närmast 8 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2000:529
Rubrik: Förordning (2000:529) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2001:3
Rubrik: Förordning (2001:3) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 1 §
Ikraft: 2001-03-01
Ändring, SFS 2002:824
Rubrik: Förordning (2002:824) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:961
Rubrik: Förordning (2002:961) om ändring i förordningen (2002:824) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a § i 2002:824
Ändring, SFS 2003:573
Rubrik: Förordning (2003:573) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2003-10-01
Ändring, SFS 2003:922
Rubrik: Förordning (2003:922) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolarnas behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1161
Rubrik: Förordning (2004:1161) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:995
Rubrik: Förordning (2005:995) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §; ny 7 b §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1259
Rubrik: Förordning (2006:1259) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: nuvarande 7 b §, betecknas 7 c §; ny 7 b §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2006:89
Rubrik: Förordning (2006:89) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: nya 3, 6 a §
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2007:647
Rubrik: Förordning (2007:647) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behöringet m.m.
Omfattning: nuvarande 7 c § betecknas 7 d §; ny 7 c §
Ikraft: 2007-08-01
Ändring, SFS 2009:1551
Rubrik: Förordning (2009:1551) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ny 7 e §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:1552
Rubrik: Förordning (2009:1552) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 e §
Ikraft: 2010-02-15
Ändring, SFS 2009:872
Rubrik: Förordning (2009:872) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: upph. 6 §; nuvarande 6 a § betecknas 6 §; ändr. 1, 5, den nya 6, 7, 7a, 7 b, 7 c, 7 d §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2010-02-15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1440
Rubrik: Förordning (2011:1440) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:475
Rubrik: Förordning (2011:475) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:708
Rubrik: Förordning (2011:708) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ny 7 f §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2013:1078
Rubrik: Förordning (2013:1078) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2014-04-01
Ändring, SFS 2013:295
Rubrik: Förordning (2013:295) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2013-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:603
Rubrik: Förordning (2013:603) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 f §
Ikraft: 2013-08-01
Ändring, SFS 2013:79
Rubrik: Förordning (2013:79) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2013-04-15
Ändring, SFS 2014:1525
Rubrik: Förordning (2014:1525) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 c §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:93
Rubrik: Förordning (2015:93) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 f §
Ikraft: 2015-04-15
Ändring, SFS 2016:1140
Rubrik: Förordning (2016:1140) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:557
Rubrik: Förordning (2016:557) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ny 7 g §
Ikraft: 2016-06-20
Ändring, SFS 2018:1743
Rubrik: Förordning (2018:1743) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 d §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:638
Rubrik: Förordning (2018:638) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 g §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:1003
Rubrik: Förordning (2019:1003) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:917
Rubrik: Förordning (2020:917) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 f §
Ikraft: 2021-01-01