Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:595 · Visa fulltext
Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: Prop. 1976/77:128, LU 1976/77:30, rskr 1976/77:348
Ändring, SFS 1977:1000
Rubrik: Förordning (1977:1000) om ikraftträdande av lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ikrafttr. i förhållande till Danmark, Finland och Norge
Ändring, SFS 1979:1002
Rubrik: Lag (1979:1002) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:5, LU 1979/80:12, rskr 1979/80:47
Ändring, SFS 1981:8
Rubrik: Lag (1981:8) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:35, LU 1980/81:7, rskr 1980/81:41
Ändring, SFS 1981:778
Rubrik: Lag (1981:778) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 11, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1983:158
Rubrik: Förordning (1983:158) om ikraftträdande av lagen (1981:8) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ikrafttr. av 1981:8 i förhållande till Danmark och Finland
Ikraft: 1983-05-01
Ändring, SFS 1986:184
Rubrik: Förordning (1986:184) om ikraftträdande av lagen (1981:8) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ikrafttr. av 1981:8 i förhållande till Norge
Ikraft: 1986-05-01
Ändring, SFS 1992:798
Rubrik: Lag (1992:798) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 5, 7, 10 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:128, 1991/92:LU36, rskr 1991/92:294
Ändring, SFS 1992:973
Omfattning: ikrafttr. av 1992:798
Ändring, SFS 1998:361
Rubrik: Lag (1998:361) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:102, bet. 1997/98:LU24, rskr. 1997/98:231
Ändring, SFS 1998:1322
Omfattning: ikrafttr. av 1998:361
Ändring, SFS 2001:399
Rubrik: Lag (2001:399) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217
Ändring, SFS 2002:466
Rubrik: Lag (2002:466) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:146, bet. 2001/02:LU25, rskr. 2001/02:278
Ändring, SFS 2006:78
Rubrik: Lag (2006:78) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:48, bet. 2005/06:LU16, rskr. 2005/06:158
Ändring, SFS 2006:460
Rubrik: Lag (2006:460) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 9, 12 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309
Ändring, SFS 2006:692
Rubrik: Lag (2006:692) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2008:446
Rubrik: Lag (2008:446) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218, EUTL338/2003 s1
CELEX-nr: 32003R2201
Ändring, SFS 2010:578
Rubrik: Lag (2010:578) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293
Ändring, SFS 2014:921
Rubrik: Lag (2014:921) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015-01-10
Förarbeten: Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380
Ändring, SFS 2019:237
Rubrik: Lag (2019:237) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184
Ändring, SFS 2022:953
Rubrik: Lag (2022:953) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378
Ändring, SFS 2022:1323
Rubrik: Lag (2022:1323) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:188, bet. 2021/22:CU28, rskr. 2021/22:445