Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:551 · Visa fulltext
Folkhögskoleförordning (1977:551)
Departement: Utbildningsdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:55, UbU 1976/77:30, rskr 1976/77:318
Upphävd: 1991-07-01
Ändring, SFS 1977:1089
Rubrik: Förordning (1977:1089) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 88 §
Ändring, SFS 1978:533
Rubrik: Förordning (1978:533) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 88 §
Ändring, SFS 1978:673
Rubrik: Förordning (1978:673) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 88 §
Ändring, SFS 1979:439
Rubrik: Förordning (1979:439) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 89, 93 §§
Ändring, SFS 1979:715
Rubrik: Förordning (1979:715) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 55-58 §§
Ändring, SFS 1980:390
Rubrik: Förordning (1980:390) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 62, 88, 103 §§
Ändring, SFS 1981:522
Rubrik: Förordning (1981:522) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 43 §
Ändring, SFS 1982:494
Rubrik: Förordning (1982:494) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: upph. 56 §; ändr. 40, 45, 47, 55, 57-61, 66-68, 84, 88-90, 99, 101, 103 §§, 3, 8 p övergångsbest.
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:100 (bil. 12 p. E 8), UbU 1980/81:35, rskr 1980/81:389, prop. 1981/82:100 (bil. 12 p. F 7), UbU 1981/82:12, rskr 1981/82:191
Ändring, SFS 1983:19
Rubrik: Förordning (1983:19) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 40, 88 §§
Ikraft: 1983-02-08 överg.best.
Ändring, SFS 1983:510
Rubrik: Förordning (1983:510) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: upph. 3 p övergångsbest.; ändr. 29, 43, 88, 103 §§; omtryck
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:100 (bil. 10 p. F 7), UbU 1982/83:17, rskr 1982/83:196
Ändring, SFS 1984:278
Rubrik: Förordning (1984:278) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: upph. 95-97 §§; ändr. 84, 89, 90 §§, 8 p övergångsbest.
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:40, UbU 1983/84:7, rskr 1983/84:91, prop. 1983/84:100 (bil. 10 p. C 7), UbU 1983/84:14, rskr 1983/84:196
Ändring, SFS 1985:389
Rubrik: Förordning (1985:389) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 54, 88, 103 §§
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:100 (bil. 10 s.51-52, p. C 6), UbU 1984/85:18, 22, rskr 1984/85:200, 272
Ändring, SFS 1986:922
Rubrik: Förordning (1986:922) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:712
Rubrik: Förordning (1987:712) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 20, 101-103 §§, rubr. närmast före 101 §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 (bil.10 p.C 6), UbU 1986/87:22, rskr 1986/87:258
Ändring, SFS 1988:736
Rubrik: Förordning (1988:736) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: upph. 49 §; ändr. 23, 46, 48 §§
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1988:1057
Rubrik: Förordning (1988:1057) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: upph. 48 §; ändr. 5, 40, 45, 47, 51, 55, 57, 59-62, 66-68, 70-76, 78, 91 §§
Ikraft: 1988-11-01
Ändring, SFS 1989:710
Rubrik: Förordning (1989:710) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 72, 88 §§
Ikraft: 1989-09-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:150 (bil.7), 1988/89:FiU30, rskr 1988/89:327
Ändring, SFS 1990:766
Rubrik: Förordning (1990:766) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: upph. 2 p övergångsbest. till 1989:710; ändr. 77, 88, 91 §§
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1221
Rubrik: Förordning (1990:1221) om ändring i folkhögskoleförordningen (1977:551)
Omfattning: ändr. 54, 93 §§, rubr. närmast före 1 §; ny 1 a §
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:977
Omfattning: upph.