Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:292 · Visa fulltext
Lag (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1976/77:108, SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Upphävd: 1995-01-01
Ändring, SFS 1980:240
Rubrik: Lag (1980:240) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Omfattning: ändr. 24 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:397
Rubrik: Lag (1981:397) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Omfattning: ändr. 27 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:179, SkU 1980/81:54, rskr 1980/81:330
Ändring, SFS 1987:1193
Rubrik: Lag (1987:1193) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Omfattning: ändr. 5, 19 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:42, SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1991:307
Rubrik: Lag (1991:307) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1513
Rubrik: Lag (1992:1513) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:47, bet. 1992/93:NU13, rskr 1992/93:96
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1513
Ändring, SFS 1994:859
Rubrik: Lag (1994:859) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:220. bet, 1993/94:SoU33, rskr. 1993/94:412
Ändring, SFS 1994:1738
Omfattning: upph.