Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:292 · Visa fulltext
Lag (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1976/77:108, SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Upphävd: 1995-01-01
Ändring, SFS 1980:240
Rubrik: Lag (1980:240) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Omfattning: ändr. 24 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:397
Rubrik: Lag (1981:397) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Omfattning: ändr. 27 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:179, SkU 1980/81:54, rskr 1980/81:330
Ändring, SFS 1987:1193
Rubrik: Lag (1987:1193) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Omfattning: ändr. 5, 19 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:42, SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1991:307
Rubrik: Lag (1991:307) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1513
Rubrik: Lag (1992:1513) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:47, bet. 1992/93:NU13, rskr 1992/93:96
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1513
Ändring, SFS 1994:859
Rubrik: Lag (1994:859) om ändring i lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:220. bet, 1993/94:SoU33, rskr. 1993/94:412
Ändring, SFS 1994:1738
Omfattning: upph.