Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:1166 · Visa fulltext
Arbetsmiljöförordning (1977:1166)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1978-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:149, SoU 1977/78:1, rskr 1977/78:18
Ändring, SFS 1980:429
Rubrik: Förordning (1980:429) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ny 21 §
Ikraft: 1980-07-01
Ändring, SFS 1980:686
Rubrik: Förordning(1980:686)om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1981-01-01
Ändring, SFS 1980:852
Rubrik: Förordning (1980:852) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 18 §; ny 2 a §
Ikraft: 1981-01-01
Ändring, SFS 1981:288
Rubrik: Förordning (1981:288) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ny 22 §
Ikraft: 1981-07-01
Ändring, SFS 1982:902
Rubrik: Förordning (1982:902) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1983-01-01
Ändring, SFS 1982:1092
Rubrik: Förordning (1982:1092) om ändring i förordningen (1982:902) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 18 §
Ändring, SFS 1984:51
Rubrik: Förordning (1984:51) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:331
Rubrik: Förordning (1985:331) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 8 §; ny 8 a §
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1985:853
Rubrik: Förordning (1985:853) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1987:357
Rubrik: Förordning (1987:357) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 1, 11, 12, 15, 17 §§
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1988:316
Rubrik: Förordning (1988:316) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1989:368
Rubrik: Förordning (1989:368) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1989:794
Rubrik: Förordning (1989:794) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ny 14 a §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:165, AU 1987/88:4, rskr 1987/88:9
Ändring, SFS 1990:234
Rubrik: Förordning (1990:234) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 8 a §; nya 6 a, 18 a, 18 b §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:61, 1989/90:UbU28, rskr 1989/90:240
Ändring, SFS 1990:974
Rubrik: Förordning (1990:974) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1990-12-01
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:60, 1989/90:AU16, rskr 1989/90:115
Ändring, SFS 1991:678
Rubrik: Förordning (1991:678) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 3, 7, 8 a, 15, 18, 18 b, 19, 20 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:140, 1990/91:AU22, rskr 1990/91:302
Ändring, SFS 1992:756
Rubrik: Förordning (1992:756) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 18 a, 18 b §§
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:1136
Rubrik: Förordning (1992:1136) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 3 §; omtryck
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1993:953
Rubrik: Förordning (1993:953) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr 18 b §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1994:580
Rubrik: Förordning (1994:580) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 1994-10-01
Ändring, SFS 1994:673
Rubrik: Förordning (1994:673) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:146
Rubrik: Förordning (1995:146) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:482
Rubrik: Förordning (1995:482) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: upph. 1, 17 §§, rubr. närmast före 1 §; ändr. 5, 11, 22 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:821
Rubrik: Förordning (1995:821) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 18 a §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:1346
Rubrik: Förordning (1995:1346) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1995:1346)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1997:137
Rubrik: Förordning (1997:137) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1997-06-01
Ändring, SFS 1998:912
Rubrik: Förordning (1998:912) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2000:957
Rubrik: Förordning (2000:957) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 3, 6, 9, 10, 14 a, 18, 20, 21, 22 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:83
Rubrik: Förordning (2001:83) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 9, 18 §§
Ikraft: 2001-04-15
Ändring, SFS 2003:442
Rubrik: Förordning (2003:442) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 21 §§
Ikraft: 2003-07-21
Ändring, SFS 2003:791
Rubrik: Förordning (2003:791) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2008:82
Rubrik: Förordning (2008:82) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2008-04-08
Ändring, SFS 2008:514
Rubrik: Förordning (2008:514) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:1214
Rubrik: Förordning (2008:1214) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2008:1282
Rubrik: Förordning (2008:1282) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:1164
Rubrik: Förordning (2009:1164) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 6 a, 7, 8 a, 9, 16, 18 b §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2011:14
Rubrik: Förordning (2011:14) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: nya 12 a, 17, 17 a §§
Ikraft: 2011-03-01
Förarbeten: EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1907
Ändring, SFS 2011:528
Rubrik: Förordning (2011:528) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:257
Rubrik: Förordning (2013:257) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2013-06-18
Ändring, SFS 2014:365
Rubrik: Förordning (2014:365) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: upph. 2, 19 §§, rubr. närmast före 2 §; nuvarande 2 a § betecknas 2 §; ändr. den nya 2 §, 18, 18 a, 21 §§; ny rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:16
Rubrik: Förordning (2015:16) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: rubr. närmast efter 18 b § utgår; ändr. 2 §
Ikraft: 2015-03-09
Ändring, SFS 2018:128
Rubrik: Förordning (2018:128) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-04-21
Ändring, SFS 2018:938
Rubrik: Förordning (2018:938) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Omfattning: ändr. 17 a §
Ikraft: 2018-07-01