Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:943 · Visa fulltext
Förordning (1976:943) med instruktion för arbetslivscentrum
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Upphävd: 1989-01-01
Ändring, SFS 1978:680
Rubrik: Förordning (1978:680) om ändring i förordningen (1976:943) med instruktion för centrum för arbetslivs- frågor
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 5, 8, 13 §§
Ändring, SFS 1979:69
Rubrik: Förordning (1979:69) om ändring i förordningen (1976:943) med instruktion för arbetslivscentrum
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1986:841
Rubrik: Förordning (1986:841) om ändring i förordningen (1976:943) med instruktion för arbetslivscentrum
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 6 §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1988:1138
Omfattning: upph.