Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:580 · Visa fulltext
Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1977-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1977:529
Rubrik: Lag (1977:529) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 32, 33, 57 §§
Ikraft: 1977-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1976/77:137, AU 1976/77:32, rskr 1976/77:319
Ändring, SFS 1977:532
Rubrik: Lag (1977:532) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 21, 31, 34, 35, 37, 70 §§
Ikraft: 1977-07-01
Förarbeten: Prop. 1976/77:141, AU 1976/77:28, rskr 1976/77:328
Ändring, SFS 1980:238
Rubrik: Lag (1980:238) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: upph. 53, 70 §§
Ikraft: 1981-01-01
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1984:817
Rubrik: Lag (1984:817) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 41, 60 §§
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:165, AU 1984/85:3, rskr 1984/85:5
Ändring, SFS 1991:306
Rubrik: Lag (1991:306) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:681
Rubrik: Lag (1991:681) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 42 §; nya 25 a, 31 a §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:162, 1990/91:AU21, rskr 1990/91:305
Ändring, SFS 1991:747
Rubrik: Lag (1991:747) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:124, 1990/91:AU20, rskr 1990/91:304
Ändring, SFS 1992:440
Rubrik: Lag (1992:440) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 60 §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:155, 1991/92:AU7, rskr 1991/92:250
Ändring, SFS 1993:441
Rubrik: Lag (1993:441) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:218, bet. 1992/93:AU16, rskr. 1992/93:345
Ändring, SFS 1993:1498
Rubrik: Lag (1993:1498) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: upph. 38, 39, 40 §§, rubr. närmast före 38 §; ändr. 4, 5, 41, 45, 57, 69 §§; nya 41 a, 41 b §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:67, bet. 1993/94:AU4, rskr.1993/94:103
Ändring, SFS 1994:1686
Rubrik: Lag (1994:1686) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: upph. 41 b §; ändr. 4, 5, 13, 15, 28, 57, 69 §§; nya 38, 39, 40 §§, rubr. närmast före 38 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:76, 1994/95:102, bet. 1994/95:AU4, rskr. 1994/95:123
Ändring, SFS 2000:163
Rubrik: Lag (2000:163) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: upph. 52 §; nuvarande 49 § betecknas 52 §; ändr. 45, 46, 47, 48, 50, 51, den nya 52, 63 §§; nya 47 a, 47 b, 49, 53, 62 a §§, rubr. närmast före 45, 62 a §§
Ikraft: 2000-06-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:32, bet. 1999/2000:AU5, rskr. 1999/2000:149
Ändring, SFS 2000:166
Rubrik: Lag (2000:166) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 4 §; ny 41 b §
Ikraft: 2000-06-01
Förarbeten: Bet. 1999/2000:AU5, rskr. 1999/2000:149
Ändring, SFS 2005:392
Rubrik: Lag (2005:392) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 4, 20 §§; nya 19 a, 19 b §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:148, bet. 2004/05:AU9, rskr. 2004/05:261, EGTL80/2002 s29
Ändring, SFS 2007:402
Rubrik: Lag (2007:402) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2007:1095
Rubrik: Lag (2007:1095) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 39, 40 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31
Ändring, SFS 2010:229
Rubrik: Lag (2010:229) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 42 §; nya 41 c, 42 a §§
Ikraft: 2010-04-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:48, bet. 2009/10:AU5, rskr. 2009/10:211
Ändring, SFS 2010:537
Rubrik: Lag (2010:537) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 39, 40 §§
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:146, bet. 2009/10:AU11, rskr. 2009/10:267
Ändring, SFS 2011:1033
Rubrik: Lag (2011:1033) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 39, 40 §§
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4
Ändring, SFS 2012:855
Rubrik: Lag (2012:855) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 38, 41 c §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:178, bet. 2012/13:AU5, rskr. 2012/13:53
Ändring, SFS 2013:615
Rubrik: Lag (2013:615) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU:11, rskr. 2012/13:284
Ändring, SFS 2016:1149
Rubrik: Lag (2016:1149) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 39, 40 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2017:321
Rubrik: Lag (2017:321) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 41 c, 42 a §§
Ikraft: 2017-06-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:107, bet. 2016/17:AU9, rskr. 2016/17:226
Ändring, SFS 2017:362
Rubrik: Lag (2017:362) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:120, bet. 2016/17:AU11, rskr. 2016/17:241, direktiv (EU) 2015/1794
Ändring, SFS 2019:503
Rubrik: Lag (2019:503) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 4, 42 a, 44 §§; nya 41 d, 41 e §§
Ikraft: 2019-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:105, bet. 2018/19:AU13, rskr. 2018/19:283
Ändring, SFS 2020:595
Rubrik: Lag (2020:595) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 41 c §
Ikraft: 2020-07-30
Förarbeten: Prop. 2019/20:150, bet. 2019/20:AU14, rskr. 2019/20:329
Ändring, SFS 2021:1114
Rubrik: Lag (2021:1114) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 2022-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31