Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:504 · Visa fulltext
Förordning (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Departement: Kulturdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1975/76:135, KrU 1975/76:35, rskr 1975/76:355
Ändring, SFS 1984:587
Rubrik: Förordning (1984:587) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1992:1262
Rubrik: Förordning (1992:1262) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:230
Rubrik: Förordning (1995:230) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:924
Rubrik: Förordning (2000:924) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:825
Rubrik: Förordning (2001:825) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgaranti för konstnärer
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 2, 6, 10 §§
Ikraft: 2001-12-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:1, utg.omr. 17, bet. 2001/02:KrU5, rskr. 2001/02:20
Ändring, SFS 2003:918
Rubrik: Förordning (2003:918) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2010:698
Rubrik: Förordning (2010:698) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Omfattning: upph. 1 §; ändr. 2 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2009/10:183, bet. 2009/10:KrU12, rskr. 2009/10:285
Ändring, SFS 2010:1653
Rubrik: Förordning (2010:1653) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1439
Rubrik: Förordning (2011:1439) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:935
Rubrik: Förordning (2018:935) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2018-07-01