Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:339 · Visa fulltext
Lag (1976:339) om saluvagnsskatt
Departement: Finansdepartementet S6
Förarbeten: Prop. 1975/76:181, SkU 1975/76:61, rskr 1975/76:346
Upphävd: 2006-05-01
Ändring, SFS 1978:122
Rubrik: Lag (1978:122) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:94, SkU 1977/78:39, rskr 1977/78:192
Ändring, SFS 1981:845
Rubrik: Lag (1981:845) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1984:258
Rubrik: Lag (1984:258) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:178, SkU 1983/84:40, rskr 1983/84:312
Ändring, SFS 1988:329
Rubrik: Lag (1988:329) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:159, SkU 1987/88:38, rskr 1987/88:316
Ändring, SFS 1992:634
Rubrik: Lag (1992:634) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1992:1647
Rubrik: Lag (1992:1647) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:67, bet. 1992/93:TU6, rskr 1992/93:91
Ändring, SFS 1993:901
Rubrik: Lag (1993:901) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1995:1202
Rubrik: Lag (1995:1202) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:24, bet. 1995/96:SkU4, rskr. 1995/96:12
Ändring, SFS 1998:241
Rubrik: Lag (1998:241) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 2001:563
Rubrik: Lag (2001:563) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 20000/01:252
Ändring, SFS 2003:686
Rubrik: Lag (2003:686) om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2006:227
Omfattning: upph.