Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:264 · Visa fulltext
Förordning (1976:264) om statligt bosättningslån
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1976-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1975/76:100 (bil. 7 p.IV 3), SoU 1975/76:30 (p. 35), rskr. 1975/76:246
Upphävd: 1982-01-01
Ändring, SFS 1978:285
Rubrik: Förordning (1978:285) om ändring i förordningen (1976:264) om statligt bosättningslån
Omfattning: ändr. 1, 8 §§
Ikraft: 1978-06-20 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:100 (bil. 8, s. 242), SoU 1977/78:25, rskr. 1977/78:188
Ändring, SFS 1981:1180
Rubrik: Förordning (1981:1180) om upphävande av förordningen (1976:264) om statligt bosättningslån
Omfattning: upph.
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:30, (bil. 2 p. 4), SoU 1981/82:19, rskr. 1981/82:72
Ändring, SFS 2007:226
Rubrik: Förordning (2007:226) om ändring i förordningen (1981:1180) om upphävande av förordningen (1976:264) om statligt bosättningslån
Omfattning: ändr. i 1981:1180
Ikraft: 2007-06-01
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:30, bet. 1981/82:SoU19, rskr. 1981/82:72