Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:247 · Visa fulltext
Förordning (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Departement: Miljödepartementet
Upphävd: 2008-07-01
Ändring, SFS 1977:173
Rubrik: Förordning (1977:173) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1977:328
Rubrik: Förordning (1977:328) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1978:209
Rubrik: Förordning (1978:209) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1979:353
Rubrik: Förordning (1979:353) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1980:445
Rubrik: Förordning (1980:445) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1, 5 §§; ny 6 §
Ändring, SFS 1981:428
Rubrik: Förordning (1981:428) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1981:748
Rubrik: Förordning (1981:748) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1982:561
Rubrik: Förordning (1982:561) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1983:726
Rubrik: Förordning (1983:726) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1983-08-02
Ändring, SFS 1984:478
Rubrik: Förordning (1984:478) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1985:558
Rubrik: Förordning (1985:558) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985-07-01
Ändring, SFS 1986:592
Rubrik: Förordning (1986:592) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1987:583
Rubrik: Förordning (1987:583) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1988:625
Rubrik: Förordning (1988:625) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1989:325
Rubrik: Förordning (1989:325) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1990:505
Rubrik: Förordning (1990:505) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:962
Rubrik: Förordning (1990:962) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §; ny 1 a §
Ikraft: 1990-11-01
Ändring, SFS 1990:1068
Rubrik: Förordning (1990:1068) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:658
Rubrik: Förordning (1991:658) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1992:227
Rubrik: Förordning (1992:227) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:486
Rubrik: Förordning (1992:486) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1993:424
Rubrik: Förordning (1993:424) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 §§; nya 7, 8, 9, 10 §§, bil., rubr. närmast före 1, 3, 6 §§; omtryck
Ikraft: 1003-07-01
Ändring, SFS 1994:853
Rubrik: Förordning (1994:853) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§, bil.
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:211
Rubrik: Förordning (1995:211) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:684
Rubrik: Förordning (1995:684) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1, 4 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 1 b, 1 c §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1326
Rubrik: Förordning (1997:1326) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:1171
Rubrik: Förordning (1998:1171) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1529
Rubrik: Förordning (1998:1529) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:1200
Rubrik: Förordning (1999:1200) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 4 §, bil.
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 1999:1203
Rubrik: Förordning (1999:1203) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2002:861
Rubrik: Förordning (2002:861) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1, 1 b, 1 c, 4, 5 §§, bil.
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:771
Rubrik: Förordning (2003:771) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1, 1 b, 1 c, 5 §§, bil.
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:736
Rubrik: Förordning (2004:736) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:279
Rubrik: Förordning (2005:279) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 b §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:753
Rubrik: Förordning (2005:753) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1, 1 b §§, bil.
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:1500
Rubrik: Förordning (2006:1500) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 b §, bil.; ny 1 d §
Ikraft: 2007-02-01
Ändring, SFS 2007:1051
Rubrik: Förordning (2007:1051) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1, 1 b §§, bil.
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:463
Omfattning: upph.