Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:247 · Visa fulltext
Förordning (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Departement: Miljödepartementet
Upphävd: 2008-07-01
Ändring, SFS 1977:173
Rubrik: Förordning (1977:173) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1977:328
Rubrik: Förordning (1977:328) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1978:209
Rubrik: Förordning (1978:209) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1979:353
Rubrik: Förordning (1979:353) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1980:445
Rubrik: Förordning (1980:445) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1, 5 §§; ny 6 §
Ändring, SFS 1981:428
Rubrik: Förordning (1981:428) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1981:748
Rubrik: Förordning (1981:748) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1982:561
Rubrik: Förordning (1982:561) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1983:726
Rubrik: Förordning (1983:726) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1983-08-02
Ändring, SFS 1984:478
Rubrik: Förordning (1984:478) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1985:558
Rubrik: Förordning (1985:558) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985-07-01
Ändring, SFS 1986:592
Rubrik: Förordning (1986:592) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1987:583
Rubrik: Förordning (1987:583) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1988:625
Rubrik: Förordning (1988:625) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1989:325
Rubrik: Förordning (1989:325) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1990:505
Rubrik: Förordning (1990:505) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:962
Rubrik: Förordning (1990:962) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §; ny 1 a §
Ikraft: 1990-11-01
Ändring, SFS 1990:1068
Rubrik: Förordning (1990:1068) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:658
Rubrik: Förordning (1991:658) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1992:227
Rubrik: Förordning (1992:227) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:486
Rubrik: Förordning (1992:486) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1993:424
Rubrik: Förordning (1993:424) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 §§; nya 7, 8, 9, 10 §§, bil., rubr. närmast före 1, 3, 6 §§; omtryck
Ikraft: 1003-07-01
Ändring, SFS 1994:853
Rubrik: Förordning (1994:853) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§, bil.
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:211
Rubrik: Förordning (1995:211) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:684
Rubrik: Förordning (1995:684) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1, 4 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 1 b, 1 c §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1326
Rubrik: Förordning (1997:1326) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:1171
Rubrik: Förordning (1998:1171) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1529
Rubrik: Förordning (1998:1529) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:1200
Rubrik: Förordning (1999:1200) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 4 §, bil.
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 1999:1203
Rubrik: Förordning (1999:1203) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2002:861
Rubrik: Förordning (2002:861) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1, 1 b, 1 c, 4, 5 §§, bil.
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:771
Rubrik: Förordning (2003:771) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1, 1 b, 1 c, 5 §§, bil.
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:736
Rubrik: Förordning (2004:736) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:279
Rubrik: Förordning (2005:279) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 b §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:753
Rubrik: Förordning (2005:753) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1, 1 b §§, bil.
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:1500
Rubrik: Förordning (2006:1500) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1 b §, bil.; ny 1 d §
Ikraft: 2007-02-01
Ändring, SFS 2007:1051
Rubrik: Förordning (2007:1051) om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 1, 1 b §§, bil.
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:463
Omfattning: upph.