Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:108 · Visa fulltext
Lag (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1975/76:98, LU 1975/76:12, rskr 1975/76:162
Ändring, SFS 1977:127
Rubrik: Förordning (1977:127) om ikraftträdande av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1988:258
Rubrik: Lag (1988:258) om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Omfattning: ändr. 1 §, övergångsbest. till 1976:108
Ikraft: 1988-09-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:106, LU 1987/88:20, rskr 1987/88:229
Ändring, SFS 1988:917
Rubrik: Förordning (1988:917) om ikraftträdande av lagen (1988:258) om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Omfattning: ikrafttr. av 1988:258
Ikraft: 1988-09-01
Ändring, SFS 1988:1220
Rubrik: Lag (1988:1220) om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1989-04-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:32, 1988/89:LU15, rskr 1988/89:7
Ändring, SFS 1989:68
Rubrik: Förordning (1989:68) om ikraftträdande av lagen (1988:1220) om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Omfattning: ikrafttr. av 1988:1220
Ändring, SFS 2014:920
Rubrik: Lag (2014:920) om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Omfattning: ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2015-01-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380