Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:100 · Visa fulltext
Förordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Departement: Näringsdepartementet RSN
Upphävd: 2019-05-01
Ändring, SFS 1976:784
Rubrik: Förordning (1976:784) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1978:710
Rubrik: Förordning (1978:710) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. 4 §, bil.
Ändring, SFS 1979:97
Rubrik: Förordning (1979:97) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1979:1031
Rubrik: Förordning (1979:1031) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1980:318
Rubrik: Förordning (1980:318) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1980:699
Rubrik: Förordning (1980:699) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1981:869
Rubrik: Förordning (1981:869) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1981:1280
Rubrik: Förordning (1981:1280) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1982:209
Rubrik: Förordning (1982:209) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1983:265
Rubrik: Förordning (1983:265) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. 4 §, bil.
Ikraft: 1983-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:183
Rubrik: Förordning (1984:183) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1984-05-10
Ändring, SFS 1987:896
Rubrik: Förordning (1987:896) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1987-11-01
Ändring, SFS 1988:1560
Rubrik: Förordning (1988:1560) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1994:408
Rubrik: Förordning (1994:408) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. 2 §; ny 5 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:138, bet. 1993/94:NU20, rskr. 1993/94:261
Ändring, SFS 1997:89
Rubrik: Förordning (1997:89) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1997-04-01
Ändring, SFS 1998:1141
Rubrik: Förordning (1998:1141) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2009:50
Rubrik: Förordning (2009:50) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009-03-15
Ändring, SFS 2018:1806
Rubrik: Förordning (2018:1806) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:167
Omfattning: upph.