Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:580 · Visa fulltext
Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1977-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1977:529
Rubrik: Lag (1977:529) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 32, 33, 57 §§
Ikraft: 1977-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1976/77:137, AU 1976/77:32, rskr 1976/77:319
Ändring, SFS 1977:532
Rubrik: Lag (1977:532) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 21, 31, 34, 35, 37, 70 §§
Ikraft: 1977-07-01
Förarbeten: Prop. 1976/77:141, AU 1976/77:28, rskr 1976/77:328
Ändring, SFS 1980:238
Rubrik: Lag (1980:238) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: upph. 53, 70 §§
Ikraft: 1981-01-01
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1984:817
Rubrik: Lag (1984:817) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 41, 60 §§
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:165, AU 1984/85:3, rskr 1984/85:5
Ändring, SFS 1991:306
Rubrik: Lag (1991:306) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:681
Rubrik: Lag (1991:681) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 42 §; nya 25 a, 31 a §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:162, 1990/91:AU21, rskr 1990/91:305
Ändring, SFS 1991:747
Rubrik: Lag (1991:747) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:124, 1990/91:AU20, rskr 1990/91:304
Ändring, SFS 1992:440
Rubrik: Lag (1992:440) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 60 §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:155, 1991/92:AU7, rskr 1991/92:250
Ändring, SFS 1993:441
Rubrik: Lag (1993:441) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:218, bet. 1992/93:AU16, rskr. 1992/93:345
Ändring, SFS 1993:1498
Rubrik: Lag (1993:1498) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: upph. 38, 39, 40 §§, rubr. närmast före 38 §; ändr. 4, 5, 41, 45, 57, 69 §§; nya 41 a, 41 b §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:67, bet. 1993/94:AU4, rskr.1993/94:103
Ändring, SFS 1994:1686
Rubrik: Lag (1994:1686) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: upph. 41 b §; ändr. 4, 5, 13, 15, 28, 57, 69 §§; nya 38, 39, 40 §§, rubr. närmast före 38 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:76, 1994/95:102, bet. 1994/95:AU4, rskr. 1994/95:123
Ändring, SFS 2000:163
Rubrik: Lag (2000:163) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: upph. 52 §; nuvarande 49 § betecknas 52 §; ändr. 45, 46, 47, 48, 50, 51, den nya 52, 63 §§; nya 47 a, 47 b, 49, 53, 62 a §§, rubr. närmast före 45, 62 a §§
Ikraft: 2000-06-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:32, bet. 1999/2000:AU5, rskr. 1999/2000:149
Ändring, SFS 2000:166
Rubrik: Lag (2000:166) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 4 §; ny 41 b §
Ikraft: 2000-06-01
Förarbeten: Bet. 1999/2000:AU5, rskr. 1999/2000:149
Ändring, SFS 2005:392
Rubrik: Lag (2005:392) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 4, 20 §§; nya 19 a, 19 b §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:148, bet. 2004/05:AU9, rskr. 2004/05:261, EGTL80/2002 s29
Ändring, SFS 2007:402
Rubrik: Lag (2007:402) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2007:1095
Rubrik: Lag (2007:1095) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 39, 40 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31
Ändring, SFS 2010:229
Rubrik: Lag (2010:229) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 42 §; nya 41 c, 42 a §§
Ikraft: 2010-04-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:48, bet. 2009/10:AU5, rskr. 2009/10:211
Ändring, SFS 2010:537
Rubrik: Lag (2010:537) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 39, 40 §§
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:146, bet. 2009/10:AU11, rskr. 2009/10:267
Ändring, SFS 2011:1033
Rubrik: Lag (2011:1033) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 39, 40 §§
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4
Ändring, SFS 2012:855
Rubrik: Lag (2012:855) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 38, 41 c §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:178, bet. 2012/13:AU5, rskr. 2012/13:53
Ändring, SFS 2013:615
Rubrik: Lag (2013:615) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU:11, rskr. 2012/13:284
Ändring, SFS 2016:1149
Rubrik: Lag (2016:1149) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 39, 40 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2017:321
Rubrik: Lag (2017:321) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 41 c, 42 a §§
Ikraft: 2017-06-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:107, bet. 2016/17:AU9, rskr. 2016/17:226
Ändring, SFS 2017:362
Rubrik: Lag (2017:362) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:120, bet. 2016/17:AU11, rskr. 2016/17:241, direktiv (EU) 2015/1794
Ändring, SFS 2019:503
Rubrik: Lag (2019:503) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 4, 42 a, 44 §§; nya 41 d, 41 e §§
Ikraft: 2019-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:105, bet. 2018/19:AU13, rskr. 2018/19:283
Ändring, SFS 2020:595
Rubrik: Lag (2020:595) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 41 c §
Ikraft: 2020-07-30
Förarbeten: Prop. 2019/20:150, bet. 2019/20:AU14, rskr. 2019/20:329
Ändring, SFS 2021:1114
Rubrik: Lag (2021:1114) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 2022-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31