Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:380 · Visa fulltext
Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1977-07-01
Förarbeten: Prop. 1975/76:197, SfU 1975/76:40, rskr 1975/76:377
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 1977:264
Rubrik: Lag (1977:264) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 6 §, 4 kap 10 §, 6 kap 1 §, 7 kap 1-4 §§, 8 kap 1, 3, 7, 8, 11 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1976/77:64, SfU 1976/77:21, rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1978:33
Rubrik: Lag (1978:33) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 7-9, 12 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:20, SfU 1977/78:15, rskr 1977/78:113
Ändring, SFS 1979:653
Rubrik: Lag (1979:653) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:202, SfU 1978/79:25, rskr 1978/79:409
Ändring, SFS 1979:1127
Rubrik: Lag (1979:1127) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:29, SfU 1979/80:9, rskr 1979/80:102
Ändring, SFS 1979:1165
Rubrik: Lag (1979:1165) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:58, SkU 1979/80:20, rskr 1979/80:137
Ändring, SFS 1980:237
Rubrik: Lag (1980:237) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: upph. 8 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:693
Rubrik: Lag (1981:693) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: upph. 4 kap 8 §, 7 kap 3, 4 §§; ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 6 §, 6 kap 1 §, 7 kap 1, 2 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:178, SfU 1980/81:28, rskr 1980/81:406
Ändring, SFS 1981:1249
Rubrik: Lag (1981:1249) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:8, SfU 1981/82:5, rskr 1981/82:94
Ändring, SFS 1982:530
Rubrik: Lag (1982:530) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:199, SfU 1981/82:16, rskr 1981/82:435
Ändring, SFS 1983:192
Rubrik: Lag (1983:192) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 6 kap 1, 7 §§, 8 kap 3 §; ny 4 kap 8 §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:3, SfU 1982/83:14, rskr 1982/83:211
Ändring, SFS 1983:1065
Rubrik: Lag (1983:1065) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:66, SfU 1983/84:14, rskr 1983/84:120
Ändring, SFS 1984:1105
Rubrik: Lag (1984:1105) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1985-04-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:78, SfU 1984/85:10, rskr 1984/85:96
Ändring, SFS 1985:325
Rubrik: Lag (1985:325) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:89, SoU 1984/85:13, rskr 1984/85:172
Ändring, SFS 1985:1001
Rubrik: Lag (1985:1001) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:38, SfU 1985/86:3, rskr 1985/86:45
Ändring, SFS 1986:145
Rubrik: Lag (1986:145) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 4 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:73, SfU 1985/86:12, rskr 1985/86:142
Ändring, SFS 1987:225
Rubrik: Lag (1987:225) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5-8 §§; nya 3 kap 5 a-5 c §§
Ikraft: 1987-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:69, SfU 1986/87:12, rskr 1986/87:182
Ändring, SFS 1987:1322
Rubrik: Lag (1987:1322) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 b §, 8 kap 4 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:46, SfU 1987/88:11, rskr 1987/88:102
Ändring, SFS 1988:882
Rubrik: Lag (1988:882) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: upph. 5 kap 12-14 §§, rubr. närmast före 5 kap 3, 8, 11 §§; ändr. 5 kap 2-11 §§, 6 kap 1, 7 §§, 8 kap 4 §, rubr. närmast före 5 kap 6 §, rubr. närmast före 5 kap 9, 12 §§ sätts närmast före 5 kap 4, 10 §§
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:171, SfU 1987/88:29, rskr 1987/88:401
Ändring, SFS 1988:1270
Rubrik: Lag (1988:1270) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 5 kap 12 §, 8 kap 6 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1538
Rubrik: Lag (1988:1538) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 5 b, 5 c
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:42, 1988/89:SfU8, rskr 1988/89:52
Ändring, SFS 1989:220
Rubrik: Lag (1989:220) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 a, 5 c §§
Ikraft: 1989-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:111, 1988/89:SfU16, rskr 1988/89:248
Ändring, SFS 1990:158
Rubrik: Lag (1990:158) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §; ny 3 kap 5 d §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:62, 1989/90:SfU12, rskr 1989/90:185
Ändring, SFS 1990:163
Rubrik: Lag (1990:163) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 8, 10 §§
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:100 (bil.7), 1989/90:SfU10, rskr 1989/90:184
Ändring, SFS 1990:1468
Rubrik: Lag (1990:1468) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:14, 1990/91:SoU9, rskr 1990/91:97
Ändring, SFS 1990:1517
Rubrik: Lag (1990:1517) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 1991-03-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:59, 1990/91:SfU9, rskr 1990/91:104
Ändring, SFS 1991:221
Rubrik: Lag (1991:221) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 7, 8, 12 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop.1990/91:80, 1990/91:JuU18, rskr 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av 1991:221
Ändring, SFS 1991:1042
Rubrik: Lag (1991:1042) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 6 kap 5 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:141, 1990/91:SfU16, rskr 1990/91:303
Ändring, SFS 1991:1049
Rubrik: Lag (1991:1049) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 5 a, 6 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:181, 1990/91:SfU18, rskr 1990/91:372
Ändring, SFS 1991:1642
Rubrik: Lag (1991:1642) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:19, 1991/92:SfU3, rskr 1991/92:38
Ändring, SFS 1991:1978
Rubrik: Lag (1991:1978) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §, 8 kap 4 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:40, 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1991:1979
Rubrik: Lag (1991:1979) om ändring i lagen (1991:1042) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 6 kap 5 § i 1991:1042
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:40, 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1992:277
Rubrik: Lag (1992:277) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:106, 1991/92:SfU8, rskr 1991/92:232
Ändring, SFS 1992:1698
Rubrik: Lag (1992:1698) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2 §§, 4 kap 5, 6, 12 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:30, bet. 1992/93:SfU8, rskr 1992/93:142
Ändring, SFS 1992:1704
Rubrik: Lag (1992:1704) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 1993-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:31, bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1993:331
Rubrik: Lag (1993:331) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 6, 12 §§
Ikraft: 1993-06-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1992/93:SfU17, rskr. 1992/93:335
Ändring, SFS 1993:357
Rubrik: Lag (1993:357) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: upph. 3 kap 4, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§ 6, 8 §§, rubr. närmast före 3 kap 1, 4, 9 §§; ändr. 3 kap 1, 2, 2 a, 3, 7, 9, 10 §§, 6 kap 4, 8 kap 3, 4 §§; ny 3 kap 2 a §; omtryck
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:178, bet. 1992/93:SfU17, rskr. 1992/93:335
Ändring, SFS 1994:241
Rubrik: Lag (1994:241) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:100 (bil.6), bet. 1993/94:SfU23, rskr. 1993/94:204
Ändring, SFS 1995:900
Rubrik: Lag (1995:900) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 8 kap 3 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:150 (bil.1), bet. 1994/95:FiU20, rskr. 1994/95:448
Ändring, SFS 1995:1487
Rubrik: Lag (1995:1487) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87
Ändring, SFS 1996:1064
Rubrik: Lag (1996:1064) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 6 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22
Ändring, SFS 1997:566
Rubrik: Lag (1997:566) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:63, bet. 1996/97:SfU12, rskr. 1996/97:273
Ändring, SFS 1997:1042
Rubrik: Lag (1997:1042) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §, 6 kap 1 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:33, bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1998:90
Rubrik: Lag (1998:90) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 4, 13 §§
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:41, bet. 1997/98:SfU8, rskr. 1997/98:153
Ändring, SFS 1998:556
Rubrik: Lag (1998:556) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:112, bet. 1997/98:SoU25, rskr. 1997/98:289
Ändring, SFS 1998:678
Rubrik: Lag (1998:678) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap, 4, 5 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 2 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315
Ändring, SFS 1998:1758
Rubrik: Lag (1998:1758) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 10, bet. 1998/99:SfU1, rskr. 1998/99:101
Ändring, SFS 1999:809
Rubrik: Lag (1999:809) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: upph. 8 kap 2 §; ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 1, 2 §§, 8 kap 1, 3, 5 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12
Ändring, SFS 1999:1364
Rubrik: Lag (1999:1364) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:4, bet. 1999/2000:SfU5, rskr. 1999/2000:97
Ändring, SFS 2000:465
Rubrik: Lag (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: upph. 5 kap 7, 9 §§; ändr. 5 kap 2, 4, 6, 8, 11 §§, 6 kap 1, 7 §§, 8 kap 4 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:91, bet. 1999/2000:SfU13, rskr. 1999/2000:235
Ändring, SFS 2000:801
Rubrik: Lag (2000:801) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1998:678
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:127, bet. 2000/01:SfU3, rskr. 2000/01:10
Ändring, SFS 2000:813
Rubrik: Lag (2000:813) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11
Ändring, SFS 2000:984
Rubrik: Lag (2000:984) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: upph. 7 kap 2 §; ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2001:299
Rubrik: Lag (2001:299) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §
Ikraft: 2001-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:78, bet. 2000/01:AU10, rskr. 2000/01:211
Ändring, SFS 2001:495
Rubrik: Lag (2001:495) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:96, bet. 2000/01:SfU15, rskr. 2000/01:257
Ändring, SFS 2001:496
Rubrik: Lag (2001:496) om ändring i lagen (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, övergångsbest. till 2000:465; nya 5, 6 p
Förarbeten: Prop. 2000/01:96, bet. 2000/01:SfU15, rskr. 2000/01:257
Ändring, SFS 2002:222
Rubrik: Lag (2002:222) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: upph. 2 kap 2 §; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 2 a §, 4 kap 1, 3, 10, 11 §§, 6 kap 2 §; nya 3 kap 4 §, 8 kap 2 §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:81, bet. 2001/02:SfU10, rskr. 2001/02:13
Ändring, SFS 2002:223
Rubrik: Lag (2002:223) om ändring i lagen (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 5 kap 11 §, 6 kap 7 § i 2000:465
Förarbeten: Prop. 2001/02:81, bet. 2001/02:SfU10, rskr. 2001/02:213
Ändring, SFS 2002:224
Rubrik: Lag (2002:224) om ändring i lagen (2001:495) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 12 § i 2001:495
Förarbeten: Prop. 2001/02:81, bet. 2001/02:SfU10, rskr. 2001/02:213
Ändring, SFS 2002:225
Rubrik: Lag (2002:225) om ändring i lagen (2001:496) om ändring i lagen (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 6 kap 1 § i 2001:496
Förarbeten: Prop. 2001/02:81, bet. 2001/02:SfU10, rskr. 2001/02:213
Ändring, SFS 2002:301
Rubrik: Lag (2002:301) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ny 6 kap 8, 9 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:164, bet. 2001/02:SfU16, rskr. 2001/02:252
Ändring, SFS 2002:1071
Rubrik: Lag (2002:1071) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ny 10 p i övergångsbest. till 1988:882
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:2, bet. 2002/03:SfU5, rskr. 2002/03:48
Ändring, SFS 2002:1072
Rubrik: Lag (2002:1072) om ändring i lagen (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om arbetskadeersättning
Omfattning: ändr. 4 p i övergångsbest. till 2000:465
Förarbeten: Prop. 2002/03:2, bet. 2002/03:SfU5, rskr. 2002/03:48
Ändring, SFS 2004:480
Rubrik: Lag (2004:480) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:96, bet. 2003/04:SfU14, rskr. 2003/04:250
Ändring, SFS 2004:783
Rubrik: Lag (2004:783) om ändring i lagen (1976:380) om arbetskadeförsäkring
Omfattning: upph. 8 kap 13 §; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 4 kap 5 §, 6 kap 4, 9 §§, 8 kap 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:335
Rubrik: Lag (2005:335) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 6, 12 §§; nya 4 kap 6 a, 7 a §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:108, bet. 2004/05:SfU13, rskr. 2004/05:232
Ändring, SFS 2006:360
Rubrik: Lag (2006:360) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 a, 4 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:142, bet. 2005/06:SfU15, rskr. 2005/06:266
Ändring, SFS 2006:1488
Rubrik: Lag (2006:1488) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 6 kap 8 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:9, bet. 2006/07:SfU4, rskr. 2006/07:34
Ändring, SFS 2006:1538
Rubrik: Lag (2006:1538) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 a, 4 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg.omr. 10, bet. 2006/07:SfU1, rskr. 2006/07:75
Ändring, SFS 2007:614
Rubrik: Lag (2007:614) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 11 §
Ikraft: 2007-08-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:80, bet. 2006/07:SfU12, rskr. 2006/07:214
Ändring, SFS 2007:1001
Rubrik: Lag (2007:1001) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: upph. 8 kap 4 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13
Ändring, SFS 2008:147
Rubrik: Lag (2008:147) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145
Ändring, SFS 2008:481
Rubrik: Lag (2008:481) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:136, bet. 2007/08:SfU12, rskr. 2007/08:225
Ändring, SFS 2008:862
Rubrik: Lag (2008:862) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §; ny 4 kap 13 §
Ikraft: 2008-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:124, bet. 2008/09:SfU4, rskr. 2008/09:23
Ändring, SFS 2009:988
Rubrik: Lag (2009:988) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 8 kap. 2, 3, 7, 12 §§; ny 5 kap. 3 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.