Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:108 · Visa fulltext
Lag (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1975/76:98, LU 1975/76:12, rskr 1975/76:162
Ändring, SFS 1977:127
Rubrik: Förordning (1977:127) om ikraftträdande av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1988:258
Rubrik: Lag (1988:258) om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Omfattning: ändr. 1 §, övergångsbest. till 1976:108
Ikraft: 1988-09-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:106, LU 1987/88:20, rskr 1987/88:229
Ändring, SFS 1988:917
Rubrik: Förordning (1988:917) om ikraftträdande av lagen (1988:258) om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Omfattning: ikrafttr. av 1988:258
Ikraft: 1988-09-01
Ändring, SFS 1988:1220
Rubrik: Lag (1988:1220) om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1989-04-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:32, 1988/89:LU15, rskr 1988/89:7
Ändring, SFS 1989:68
Rubrik: Förordning (1989:68) om ikraftträdande av lagen (1988:1220) om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Omfattning: ikrafttr. av 1988:1220
Ändring, SFS 2014:920
Rubrik: Lag (2014:920) om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Omfattning: ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2015-01-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380