Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:100 · Visa fulltext
Förordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Departement: Näringsdepartementet RSN
Upphävd: 2019-05-01
Ändring, SFS 1976:784
Rubrik: Förordning (1976:784) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1978:710
Rubrik: Förordning (1978:710) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. 4 §, bil.
Ändring, SFS 1979:97
Rubrik: Förordning (1979:97) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1979:1031
Rubrik: Förordning (1979:1031) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1980:318
Rubrik: Förordning (1980:318) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1980:699
Rubrik: Förordning (1980:699) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1981:869
Rubrik: Förordning (1981:869) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1981:1280
Rubrik: Förordning (1981:1280) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1982:209
Rubrik: Förordning (1982:209) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1983:265
Rubrik: Förordning (1983:265) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. 4 §, bil.
Ikraft: 1983-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:183
Rubrik: Förordning (1984:183) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1984-05-10
Ändring, SFS 1987:896
Rubrik: Förordning (1987:896) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1987-11-01
Ändring, SFS 1988:1560
Rubrik: Förordning (1988:1560) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1994:408
Rubrik: Förordning (1994:408) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. 2 §; ny 5 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:138, bet. 1993/94:NU20, rskr. 1993/94:261
Ändring, SFS 1997:89
Rubrik: Förordning (1997:89) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1997-04-01
Ändring, SFS 1998:1141
Rubrik: Förordning (1998:1141) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2009:50
Rubrik: Förordning (2009:50) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009-03-15
Ändring, SFS 2018:1806
Rubrik: Förordning (2018:1806) om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:167
Omfattning: upph.