Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:927 · Visa fulltext
Fartygsregisterförordning (1975:927)
Departement: Justitiedepartementet L3
Ändring, SFS 1977:836
Rubrik: Förordning (1977:836) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §, 5 kap 20, 29 §§
Ändring, SFS 1979:380
Rubrik: Förordning (1979:380) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: upph. 4 kap 14 §; nuvarande 4 kap 10-14 §§ betecknas 4 kap 9-13 §§; ändr. 1 kap 6 §, 4 kap 4, 5, 7, 8, nya 9, 11-13 §§, 5 kap 2, 4, 6, 13, 17, 19 §§, 6 kap 1, 5 §§
Ändring, SFS 1982:651
Rubrik: Förordning (1982:651) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §, 2 kap 4, 13 §§, 4 kap 3, 9, 10 §§, 5 kap 13, 32 §§, 6 kap 1, 5, 8 §§
Ändring, SFS 1982:810
Rubrik: Förordning (1982:810) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: ändr. 5 kap 13 §
Ändring, SFS 1983:282
Rubrik: Förordning (1983:282) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: upph. 7 kap 8 §; utgår rubr. närmast före 7 kap 8 §; ändr. 1 kap 6, 8 §§, 2 kap 11, 15 §§
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1987:1145
Rubrik: Förordning (1987:1145) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 8, 9 §§
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1988:476
Rubrik: Förordning (1988:476) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: ändr. 4 kap 10 §, 7 kap 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1991:553
Rubrik: Förordning (1991:553) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:1245
Rubrik: Förordning (1991:1245) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1991:1367
Rubrik: Förordning (1991:1367) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:903
Rubrik: Förordning (1992:903) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1995:1069
Rubrik: Förordning (1995:1069) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 1995-10-15
Ändring, SFS 1999:362
Rubrik: Förordning (1999:362) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2001:807
Rubrik: Förordning (2001:807) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: upph. 5 kap 12 §; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§, 2 kap 1, 4, 5, 10, 11, 13, 15 §§, 3 kap 1, 11 §§, 4 kap 1, 3, 9, 10 §§, 5 kap 6, 7, 8, 11, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 29, 31, 32 §§, 6 kap 1, 4, 8 §§, 7 kap 2, 3, 4, 6 §§, rubr. till 2, 3, 4 kap, rubr. närmast före 1 kap 2 §, 5 kap 26 §, 7 kap 6 §; ny 1 kap 5 a §, rubr. närmast före 1 kap 5 §
Ikraft: 2001-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1178
Rubrik: Förordning (2006:1178) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: upph. 5 kap 23 §; ändr. 2 kap 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16 §§, 3 kap 2, 5, 7, 8, 9, 12 §§, 4 kap 7, 8, 9, 13 §§, 5 kap 4, 7, 13, 15, 17, 18, 22, 33 §§, 6 kap 5 §, 7 kap 1 §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2008:1225
Rubrik: Förordning (2008:1225) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 4, 8 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:124
Rubrik: Förordning (2010:124) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:1554
Rubrik: Förordning (2010:1554) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: upph. 1 kap. 5 a §; ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:659
Rubrik: Förordning (2011:659) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2017:602
Rubrik: Förordning (2017:602) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1333
Rubrik: Förordning (2017:1333) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: upph. 2 kap. 10 §; ändr. 1 kap. 6, 8 §§, 2 kap. 1, 5, 11, 12, 13, 15 §§, 3 kap. 4, 9, 10 §§, 4 kap. 1, 4, 5, 12 §§, 5 kap. 2, 7, 8, 11, 15, 19, 26 §§, 6 kap. 5 §; nya 1 kap. 6 a §, 4 kap. 7 a, 11 a §§
Ikraft: 2018-02-01
Ändring, SFS 2018:289
Rubrik: Förordning (2018:289) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2019:157
Rubrik: Förordning (2019:157) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
Omfattning: upph. 1 kap. 8, 9 §§, rubr. närmast före 1 kap. 8 §
Ikraft: 2019-05-01