Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:883 · Visa fulltext
Förordning (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
Departement: Kommunikationsdepartementet
Upphävd: 1994-01-01
Ändring, SFS 1986:376
Rubrik: Förordning (1986:376) om ändring i förordningen (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
Omfattning: ändr. 3, 4, 7, 10-12 §§
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:100 (bil. 8), TU 1985/86:10, rskr 1985/86:136
Ändring, SFS 1991:1718
Rubrik: Förordning (1991:1718) om ändring i förordningen (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
Omfattning: ändr. 4, 11 §§
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:964
Rubrik: Förordning (1992:964) om ändring i förordningen (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 1992-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1395
Rubrik: Förordning (1992:1395) om ändring i förordningen (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
Omfattning: ändr. 3, 4, 7, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1993:185
Omfattning: upph.