Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:85 · Visa fulltext
Lag (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
Departement: Utrikesdepartementet
Förarbeten: Prop. 1975:8, KU 1975:10, rskr 1975:62
Ändring, SFS 1984:496
Rubrik: Lag 1984:496) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
Omfattning: ändr. 2 §; ny 3 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:192, SkU 1983/84:46, rskr 1983/84:357
Ändring, SFS 1987:263
Rubrik: Lag (1987:263) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:58, JoU 1986/87.15, rskr 1986/87:190
Ändring, SFS 1994:1822
Rubrik: Lag (1994:1822) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:117, bet. 1994/95:JoU10, rskr. 1994/95:94
Ändring, SFS 1996:97
Rubrik: Lag (1996:97) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:35, bet. 1995/96:UU12, rskr. 1995/96:168
Ändring, SFS 1997:1244
Rubrik: Lag (1997:1244) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
Omfattning: ny 4 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 24, bet. 1997/98:NU1, rskr. 1997/98:130
Ändring, SFS 2009:1255
Rubrik: Lag (2009:1255) om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor
Omfattning: nya 5, 6 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27, EUTL146/2003 s1
CELEX-nr: 32003R0998