Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:689 · Visa fulltext
Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1976:609
Rubrik: Lag (1976:609) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 2), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1980:229
Rubrik: Lag (1980:229) om ändring i lagen (1975:689) om tystnads- plikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:105
Rubrik: Lag (1982:105) om ändring i lagen (1975:689) om tystnads- plikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:90, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1986:49
Rubrik: Lag (1986:49) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och över- sättare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1986-04-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:117, JuU 1985/86:8, rskr 1985/86:68
Ändring, SFS 1999:937
Rubrik: Lag (1999:937) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2004:807
Rubrik: Lag (2004:807) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2009:418
Rubrik: Lag (2009:418) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2013:664
Rubrik: Lag (2013:664) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013-10-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:132, bet. 2012/13:JuU23, rskr. 2012/13:286, EUTL280/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0064
Ändring, SFS 2019:852
Rubrik: Lag (2019:852) om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48