Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:605 · Visa fulltext
Lag (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1975:68, LU 1975:24, rskr 1975:171
Ändring, SFS 1975:926
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1996:255
Rubrik: Lag (1996:255) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 2001:378
Rubrik: Lag (2001:378) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2001-12-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223
Ändring, SFS 2008:1312
Rubrik: Lag (2008:1312) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2010:1552
Rubrik: Lag (2010:1552) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59